Ett ungdomsteam med det friska i centrum

Joanna, Sanna, Kevin, Elin och Micke i Ungdomsteamet

Joanna, Sanna, Kevin, Elin och Micke i Ungdomsteamet

De gör ett integrerat och långsiktigt arbete där relationen står i fokus. Ungdomsteamet är trygga vuxna som gör ”soc” ett minde negativt begrepp för unga människor. I Ungdomsteamets nya, mysiga lokaler kan en normalitet, ett tryggt rum, skapas för unga personer med socialt nedbrytande beteende.

- Ungdomsteamet börjar anta en bra form, säger teamledaren Sanna, som lett teamet sedan starten hösten 2021.

Med utgång i exempelvis en orosanmälan skapar teamet utifrån Signs of Safety-metoden de insatser som behövs. Det kan vara att ungcoacher käkar lunch i skolan eller fiskar och grillar med den unge, familjebehandlaren ger den öppenvårdsbehandling som behövs utifrån till exempel missbruk eller kriminalitet. Socialsekreterarna utreder, beviljar och följer upp insatser.

-Men vi är samtidigt schyssta personer i deras liv. Vi är involverade på flera sätt, åker ut och träffar ungdomarna regelbundet för att skapa och bibehålla en relation, säger socialsekretaren Joanna. 

Signs of Safety är en metod som nu implementeras i Köpings kommun

Socialsekreterarna Joanna och Elin som jobbar i Ungdomsteamet

Socialsekreterarna Joanna och Elin som jobbar i Ungdomsteamet

Egna lokaler erbjuder trygga rum för både ungdomar och vuxna

I Ungdomsteamet ingår två socialsekreterare, tre familjebehandlare, sex ungcoacher och en teamledare. Den grupp unga med socialt nedbrytande beteende i Köpings kommun man fokuserar på är mellan 12 och 20 år. De kan vara kriminella och/eller missbrukare.

I en lägenhet mitt i området Nygård har Ungdomsteamet egna lokaler med ett utrustat kök, rum med soffor, samtalsrum och mötesrum. Det är en plats där ungdomarna kan vara tillsammans med trygga vuxna, äta frukost, få behandling och ha samtal men det är också en plats för föräldramöten. Alla som arbetar i teamet finns här, men kontoret är i en separat del.

Vill du bli en del av vårt team? Du kan skicka in din intresseanmälan - vi rekryterar löpande!

Ungdomsteamet ser vinsten med sitt relationsbyggande arbetssätt

Teamet berättar att de börjar se ett resultat och en vinst med sin synlighet och sitt relationsbyggande arbetssätt under de senaste åren. Äldre ungdomar de arbetar med har nämligen börjat söka sig till dem på egen hand. Många ungdomar i kommunen är också redan bekanta med att Ungdomsteamet finns i sina nya lokaler och skäms inte för att skoja och berätta om sina kontakter med socialtjänsten för sina vänner.

-Det är jättebra! Vi vill ju att många ska känna att de har ett förtroende för oss och veta var vi finns, även om de väljer att söka hjälpen först om flera år, säger teamledaren Sanna.

Nu hoppas man kunna satsa vidare på mer förebyggande arbete

Teamet säger att de har en bra överblick över gruppen unga personer med socialt nedbrytande beteende i Köpings kommun. Förhoppningen är att de ska kunna satsa ännu mer på förebyggande arbete med det de kallar ”svansen” – alltså de barn och unga som finns i de kriminella ungdomarnas närhet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Nibblesbackevägen 17, Köping

Fax
0221-254 13

Postadress
Köpings kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Vardagar 08:00 - 16:30