Använda allmän plats

Om du vill använda dig av kommunens grönytor, gator eller torg ska du söka tillstånd hos Polisen minst tre veckor innan användning.

Du söker tillstånd via Polisen

Tillståndet kostar 870 kronor. Svar på din ansökan får du från Polisen, som tar beslut i samråd med kommunen.

Kommunen kan i vissa fall ta ut en avgift för den plats du vill använda.

Ansök på Polisens webbplats

Platser och ytor som passar för evenemang eller liknande

  • Stora torget i centrala Köping
  • Hökartorget i centrala Köping
  • Centrumtorget i Kolsva
  • Hagens IP i Kolsva
  • Malmön utanför Köping

Kontakta VME om du vill använda en gräsyta

Vårt bolag Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) sköter våra gator och parker. Om du vill använda en grönyta vill VME veta det fyra veckor innan för planering av eventuell gräsklippning. Kontakta VME:

0221-67 06 10

Vanliga anledningar för att använda allmän plats

Arrangemang

En tillställning där många personer ska samlas på allmän plats behöver ha tillstånd från Polisen.

Trottoarpratare

Du måsta ha tillstånd för att ställa ut en trottoarpratare. Trottoarpratare kallas de flyttbara reklamskyltar som ofta står på gångbanan utanför butiker. Kontakta VME för tillstånd.

Uteservering

Den som vill ha en uteservering på allmän plats ska kontakta VME, som gör en bedömning av hur mycket plats som får användas. I Köpings kommun finns riktlinjer för hur en uteservering bör utformas och skötas. Efter kontakt med VME ansöker du om tillstånd hos Polisen.

Här kan du läsa vilka riktlinjer för uteservering som gäller för Köpings kommun. Pdf, 189 kB.

Här finns en ritning på hur staketet ska se ut vid en uteservering. Pdf, 30 kB.

Container, byggbod och byggnadsställning

Innan du skickar in ansökan till Polisen är det lämpligt att först kontakta VME för att få en bedömning av placering och övriga förutsättningar för byggbodar, containrar med mera.

Torghandel

Det finns särskilda regler för att hyra plats för försäljning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

VME

KUNDTJÄNST

Vid akuta fel går det bra att ringa kundtjänst även efter kontorstid. Det är då SOS alarm som tar emot din felanmälan.