Våld i hemmet

Våld i hem­met kan va­ra fy­siskt, det vill sä­ga be­stå av slag, knuf­far, spar­kar el­ler strypgrepp. Våld kan ock­så va­ra psy­kisk, exempel kan vara psy­kisk misshan­del som ver­ba­la hot och ned­lå­tan­de kommentarer. Barn och ung­do­mar som upp­le­ver våld i hem­met mår ofta väldigt dåligt av situationen.

Om du känner dig orolig, ledsen, ång­estfylld, nedstämd, har svårt att sova­ och är arg kan det beror på att du i din hemsituation lever med våld. Dina känslor kan också visa sig på annat sätt. Det finns många ställen att vända sig till, exempelvis socialtjänsten, skolan eller ungdomsmottagningen. Det viktigaste är att du berättar för någon om hur du har det hemma.

Våldet kan utövas av förälder, syskon eller någon annan i familjen.

Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer och socialtjänsten ska hjälpa personer som utsätts för hot och våld att få skydd och stöd.

Om du behöver hjälp eller mer information kan du vända dig till oss. Kontakta socialtjänstens mottagning per telefon eller e-post, vi svarar i telefon under kontorstid. Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm

Hedersrelaterat våld och förtryck

Om du känner att du inte själv får välja hur du vill leva ditt liv, att familjens eller släktens regler begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i eller vem du ska gifta dig med så kan du vara utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld. Du kanske blir bestraffad om du bryter mot familjens regelsystem, eller är övervakad av en släkting och det känns inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras systematiskt. Det är planerat, accepteras av personens omgivning och ofta kollektivt utövat. Hedersnormen har en avgörande roll och våldet kan drabba både flickor och pojkar. Tvångsäktenskap och könsstympning är olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se olika ut, det kan vara olika vilka regler man måste följa och bestraffningarna kan skilja sig åt. Det spelar inte någon roll vad våldet och kränkningarna består i, det finns aldrig något försvar när barn och ungdomars rättigheter kränks.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet

  • att få bestämma över sin egen kropp,
  • att få gifta sig med vem man vill. Äktenskap före 18 års ålder är förbjudna i svensk lag,
  • att inte kontrolleras av sin familj eller släkt,
  • att inte tvingas att kontrollera sina systrar, bröder eller kusiner; du har rätt till egna intressen och en egen utveckling.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mottagningsteamet

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Telefontid
Måndag-onsdag samt fredag kl. 8.30-11.00, torsdag kl. 13.00-15.30. Avvikelser kan förekomma men det går bra att lämna ett meddelande.

Faxnummer
0221-254 13