Musik

På Kulturskolan kan du lära dig spela instrument, ta sånglektioner, sjunga i kör, skapa egen musik eller läsa musikteori. För mindre barn har vi också musiklek.

Vi erbjuder ett brett utbud för alla åldrar

Vi har ett brett utbud av musikkurser för olika åldrar. Nedan finner du hela vårt kursutbud inom musik.

Sång

Sång kan beskrivas som kroppens inbyggda instrument och är något som man alltid bär med sig. Du kan välja på att ta enskilda sånglektioner eller sjunga i kör.

Enskilda sånglektioner

Sånginstrumentet kan ses som en del av din personlighet och det gör det spännande att arbeta med. Här sker undervisningen enskilt.

Du kan börja med sång i årskurs 5.

Kör

Kören gör många framträdanden under året och du får vara med och utforma konserterna, från traditionellt luciafirande och julkonsert till föreställningar med olika teman. Kören är gratis om du redan är elev på ett musikämne (instrument eller sång).

Du kan sjunga i kör från årskurs 1.

Undervisningsdag- och tid för kören läsåret 2023/2024:
Kör årkurs 1-4 onsdag klockan 17.15-18.00
Kör årskurs 5-7 onsdag klockan 16.30-17.15

Musiklek

Musiklek är en färgsprakande blandning av sånger och rytmer. Du och dina kompisar får utforska musikens hemligheter i medryckande melodier, slingriga sånger och roliga ramsor med hjälp av trummor och andra rytminstrument.

När kan man börja på musiklek?

Musiklek vänder sig till förskolebarn i 5 års ålder.

Undervisning

Undervisningen sker i grupp.

Orkesterkarusell

I orkesterkarusellen får du ta ett första steg in i orkesterinstrumentens magiska värld! Du får prova på olika blåsinstrument, stråkinstrument och slagverk tillsammans med andra spelkompisar och kulturskolans pedagoger.

När kan man börja i orkesterkarusell?

Du kan börja i orkesterkarusell i årskurs 1.

Undervisning

Undervisningen sker i grupp.

Musikskapande och teori

På Kulturskolan kan du lära dig att skapa egen musik eller fördjupa dig i musikteori.

Musikproduktion

En kurs för dig som vill skriva din egen musik. Musikproduktion ger dig möjlighet att förverkliga dina musikaliska drömmar och idéer. Skriv morgondagens hits redan idag! Du kan börja med musikproduktion i årskurs 4.

DJ

Här får du lära dig programmet Traktor Pro på iPad. Vi lär oss bland annat hur man taktmixar, loopar och vilka effekter man kan använda. På lektionen kommer du att kunna använda en DJ Traktor Control S4. Perfekt om man vill vara DJ på en mindre eller större fest - eller bara göra sköna dansmixar helt enkelt. Du kan börja med DJ-kursen i årskurs 4.

Musikteori

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom musiklära. Du kan använda dig av studierna som förberedelse inför högre studier eller som en kompletterande kurs i samband med annat ämne. Du kan börja med musikteori i årskurs 6.

Instrument

När kan man börja spela?

Olika instrument passar att börja med redan i första klass medan andra passar för lite högre åldrar.
Genom Suzukimetoden, som innebär att man lär sig musiken på gehör, alltså genom att härma, kan man börja med vissa instrument redan i förskoleklass.

Suzukimetoden innebär att en vårdnadshavare deltar på lektionerna och lär sig grunderna på instrumentet först för att sedan kunna hjälpa barnet hemma.

Instrument du kan börja med i förskoleklass

Instrument man kan börja spela från och med förskoleklass enligt Suzukimetoden:

 • Fiol
 • Cello
Instrument du kan börja med i årskurs 1

Instrument man kan börja spela från och med årskurs 1:

 • Blockflöjt
 • Fiol
 • Cello
 • Klarinett
 • Oboe
 • Trumpet
 • Valthorn
 • Baryton
 • Trombon
 • Tuba
 • Piano
Instrument du kan börja med i årskurs 2

Instrument man kan börja spela från och med årskurs 2:

 • Tvärflöjt
 • Gitarr
Instrument du kan börja med årskurs 3

Instrument man kan börja spela från och med årskurs 3:

 • Elbas
 • Elgitarr
 • Kontrabas
 • Saxofon
 • Slagverk

Intrument du kan välja på kulturskolan

Vi har undervisning i 20 olika instrument. När du väljer att spela instrument får du också vara med i orkestrar och ensembler.

De flesta av instrumenten går att hyra genom kulturskolan, men vissa instrument behöver du ha själv.

Fiol

Fiol kallas även för violin och är ett mycket användbart instrument. På fiol kan man spela allt från folkmusik till pop och klassiskt.

När du spelar fiol håller du fiolen mellan hakan och vänster axel. Du ändrar strängarnas längd med vänster hands fingrar och drar stråken över strängarna med höger hand.

När kan man börja spela fiol?

Du kan börja spela fiol i årskurs 1 eller redan i förskoleklass efter suzukimetoden.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt och i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Cello

Cellon kallas även för violoncell och är större än fiolen. Man spelar sittande och håller stråken i höger hand.

Cellon är både ett soloinstrument och ett orkesterinstrument. I musiklivet används cellon i många olika sammanhang. En person som spelar cello kallas för cellist.

När kan man börja spela cello?

Du kan börja spela cello i årskurs 1 eller redan i förskoleklass efter suzukimetoden.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Kontrabas

Kontrabas kallas även för basfiol. Den spelas antingen med stråke eller med pizzicato som betyder att man knäpper med fingrarna på strängarna.

Kontrabasen är ett användbart ensembleinstrument och kan spelas ståendes eller sittandes på en specialstol.

När kan man börja spela kontrabas?

Du kan börja spela kontrabas i årskurs 3.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt och i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Blockflöjt

Blockflöjten passar väldigt bra som både soloinstrument och att spela tillsammans med andra.

Som nybörjare får du starta med sopranblockflöjten som är en av blockflöjtfamiljens minsta medlemmar. Flöjten bör vara av plast till att börja med. Längre fram kan man skaffa en träflöjt som är mjukare och fylligare i klangen. När du får lite större händer kan du byta till en alt- eller tenorblockflöjt som är större och har en något mörkare ton.

När kan man börja spela blockflöjt?

Du kan börja spela blockflöjt i årskurs 1.

Undervisning

Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Du behöver ha ett eget instrument.

Tvärflöjt

De flesta har säkert någon gång provat att blåsa i en flaska och hört att man kan få ljud. När man spelar tvärflöjt blåser man på ungefär samma sätt.

På kulturskolan kan du förutom dina individuella lektioner delta i flöjtensembler och blåsorkestrar på olika nivåer. Det finns flöjter med böjda munstycken som är en stor hjälp för mindre barn.

När kan man börja spela tvärflöjt?

Du kan börja spela flöjt i årskurs 2.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Oboe

Oboen är ett starkt och mäktigt soloinstrument och många konserter har skrivits för instrumentet.

Oboen liknar klarinetten men låter helt annorlunda. Tonen är skarpare och åt det nasala hållet.

När kan man börja spela oboe?

Du kan börja spela oboe i årskurs 1.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Klarinett

Klarinetten är ett instrument som används i alla genrer men främst i orkestrar. Man kan spela alla slags låtar, stycken och konserter på klarinett.

När kan man börja spela klarinett?

Du kan börja spela klarinett i årskurs 1.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Saxofon

Saxofonen är ett ganska ungt instrument och är väldigt användbar i rock, pop, jazz och klassisk musik. Den har en fräck klang men kan även låta väldigt mjukt och fint.

När kan man börja spela saxofon?

Du kan börja spela saxofon i årskurs 3.

Undervisning

Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Bleckblåsskola

Bleckblåsskolan är till för dig som vill testa flera olika bleckblåsinstrument!

Om du är intresserad av att spela något av instrumenten nedan kan du anmäla dig till bleckblåsskolan. Där får du lära dig att spela de första låtarna på alla bleckblåsintrument. Då kan vi tillsammans ta reda på vilket instrument som passar dig allra bäst.

Instrument som ingår i bleckblåsskolan:

När kan man börja i bleckblåsskolan?

Du kan börja spela i bleckblåsskolan i årskurs 1.

Trumpet

Trumpeten är det minsta instrumentet i bleckblåsfamiljen. Den har en ljus och klar ton och används i nästan alla musikstilar från rock till klassisk musik.

När kan man börja spela trumpet?

Du kan börja spela trumpet i årskurs 1. Om du är osäker på vilket av bleckblåsinstrumenten du vill börja spela kan du anmäla dig till bleckblåsskolan.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt och i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Valthorn

Valthorn kallas även horn. Med sin mjuka klang är hornet ett viktigt inslag inom all orkestermusik och förekommer ofta i filmmusik.

På ett horn gör man ljudet med läpparna. Läpparna vibrerar när man blåser mellan dem och ger ett surrande ljud som förstärks i instrumentet och blir till en ton.

När kan man börja spela valthorn?

Du kan börja spela valthorn i årskurs 1. Om du är osäker på vilket av bleckblåsinstrumenten du vill börja spela kan du anmäla dig till bleckblåsskolan.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt och i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Baryton

Baryton är en mindre släkting till tuban och är ett mycket viktigt instrument i blåsorkestrar och brassband.

När kan man börja spela baryton?

Du kan börja spela baryton i årskurs 1. Om du är osäker på vilket av bleckblåsinstrumenten du vill börja spela kan du anmäla dig till bleckblåsskolan.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt och i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Trombon

Trombonen är populär både som soloinstrument och i orkestrar och förekommer i alla musikstilar.

Ljudet bildas i ett munstycke format som en skål. Trombonfamiljen består av alt-, tenor och bastrombon.

När kan man börja spela trombon?

Du kan börja spela trombon i årskurs 1. Om du är osäker på vilket av bleckblåsinstrumenten du vill börja spela kan du anmäla dig till bleckblåsskolan.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt och i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Tuba

Tuban är det största instrumentet i bleckblåsfamiljen. Den används som bleckblåsinstrument i både symfoni- och blåsorkester.

Med den mjuka klangen går det även att spela vackra melodier på tuban. Det är väldigt enkelt att få ljud i en tuba.

När kan man börja spela tuba?

Du kan börja spela tuba i årskurs 1. Om du är osäker på vilket av bleckblåsinstrumenten du vill börja spela kan du anmäla dig till bleckblåsskolan.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt och i grupp. Du behöver inte ha eget instrument utan kan hyra genom kulturskolan de första spelåren.

Piano

Pianot är både ett solo- och ackordinstrument. Det betyder att du förutom eget spel även får möjlighet att spela med andra instrument och sångare.

Möjlighet finns även att få spela i en av kulturskolans orkestrar eller ensembler.

När kan man börja spela piano?

Du kan börja spela piano i årskurs 1.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt och i grupp. Du behöver ha ett eget instrument. Det kan vara antingen ett akustiskt piano eller ett digitalpiano med fullstora tangenter och pedal.

Gitarr

Gitarren är ett solo- och ensembleinstrument och förekommer i alla musikstilar. Under det senaste århundradet har gitarren blivit ett av de viktigaste instrumenten inom populärmusiken.

När du spelar gitarr ändrar du strängarnas längd med vänster hands fingrar och knäpper med höger hands fingrar på strängarna, man kan också använda ett plektrum. Förutom eget spel kan du även kompa andra instrument, sång och olika ensembler.

När kan man börja spela gitarr?

Du kan börja spela gitarr i årskurs 2.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Du måste ha ett eget instrument att spela på.

Elgitarr

Elgitarren är ett solo- och ensembleinstrument. Elgitarren har utvecklats till ett av de viktigaste instrumenten inom rock/pop och jazzmusiken.

Spelsättet är detsamma som för akustisk gitarr: Du ändrar strängarnas längd med vänster hands fingrar och knäpper med höger hands fingrar på strängarna, man kan också använda ett plektrum.

När kan man börja spela elgitarr?

Du kan börja spela elgitarr i årskurs 3.

Undervisning

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Du måste ha ett eget instrument att spela på.

Elbas