Ungcoacher

Bild på ungcoach från områdesdag

Ungcoacherna är en viktig kugge i kommunens förebyggande arbete och de har till uppgift att möta ungdomar där de är. Ungcoacherna bygger relationer, finnas med vid aktiviteter och är ett stöd till ungdomarna i olika situationer.

Vad gör en ungcoach?

  • Möter barn och unga i deras miljöer
  • Fångar upp barn och unga som kan behöva stöd
  • Arbetar för att nå barn och unga som inte fångas av andra verksamheter
  • Bryter en ogynnsam utveckling
  • Främjar goda uppväxtvillkor
  • Slussar eller länkar barn och unga vidare till stöd
  • Trygghetsskapande arbete genom att finnas i ungdomsmiljöer

Ungcoacherna håller också i olika gruppverksamheter som Dans för hälsa, pluggstuga (läxläsning), hälsofrämjande samtalsgrupper, föräldrautbildningar m.m. Ibland arbetar de på remiss från socialtjänsten, där en ungcoach särskilt kan göra positiva skillnad för en ung människa. Tillsammans med fritidsledarna på enheten arbetar de också med områdesbaserat arbete, sommarjobb, temaveckor och aktiviteter.

Var finns ungcoacherna?

De arbetar dagar, kvällar, nätter och helger utifrån hur ungdomssituationen ser ut och var de bäst behövs. De styrs till viss del av kommunens inrapporteringssystem Embrace om var de ska prioritera sitt fältarbete.

Tillsammans med familjebehandlare och socialsekreterare arbetar ungcoacherna i Ungdomsteamet med ungdomar som behöver bryta negativa mönster.

Se filmen om ungcochernas viktiga arbete

(OBS! använd mobilnumren under Kontakt på denna sida och inte de nummer du ser i slutet av filmen)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Victor Perez

SAMORDNARE

Malin Ljung

UNGCOACH

Jessica Holmström

UNGCOACH

Marcus Larsson

UNGCOACH

Mickael Raslöv

UNGCOACH

Hampus Nicklasson

UNGCOACH

Frida Rosenqvist

UNGCOACH