Informationsfilmer om socialtjänsten

Här hittar du filmer med information om socialtjänsten för barn och familjer. Du får veta vad socialtjänsten arbetar med och hur det går till att träffa de som arbetar där.

Vad är soc?

Videon är textad på svenska, engelska och arabiska. Klicka på CC/subtitles för att välja ett språk.

Läs vad som sägs i filmen

Vad är soc?

Soc betyder socialtjänsten. Soc finns i varje kommun och de jobbar för att alla som bor i kommunen ska ha det bra. Om man inte har det kan man behöva stöd och hjälp från soc. Soc har ett särskilt viktigt ansvar för att barn och ungdomar ska ha det bra när de växer upp.

På socialtjänsten jobbar socialsekreterare. Deras jobb är att prata med familjer där det finns problem och föreslå olika sorters hjälp. Om en vuxen eller barn i en familj behöver hjälp av soc, är det ganska vanligt att de andra i familjen också behöver det.

Socialsekreterarna måste alltid lyssna på barnen för att det ska bli så bra som möjligt för dem.


Tar soc barn från sina familjer?

Videon är textad på svenska, engelska och arabiska. Klicka på CC/subtitles för att välja ett språk.

Läs vad som sägs i filmen

Tar soc barn från sina familjer?

Att soc tar barn från familjer är något som både vuxna och barn kan vara oroliga för. Men i de allra flesta fallen får barn och föräldrar hjälp av soc utan att barnet behöver flytta.

Sen finns situationer när det inte är bäst för barnet att bo kvar hemma. Då kan soc föreslå att barnet bor någon annanstans en tid. Under den tiden kan föräldrarna få hjälp av soc för
att det ska bli bättre hemma.

Om föräldrarna och soc inte kan komma överens om att barnet ska flytta, kan soc tillsammans med en domstol i vissa fall bestämma det ändå. Men bara om de tror att barnet kan skadas av att bo kvar hemma.


Vad betyder LVU?

Videon är textad på svenska, engelska och arabiska. Klicka på CC/subtitles för att välja ett språk.

Läs vad som sägs i filmen

Vad betyder LVU?

LVU är förkortning på en lag som heter Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Med hjälp av lagen har soc möjlighet att skydda barn och unga som är under 21 år.

Med stöd av LVU kan soc placera ett barn eller en ung person i till exempel ett familjehem mot barnets eller föräldrarnas vilja. Det här kan soc göra om man har det dåligt hemma i familjen. Eller om man gör saker som kan vara dåliga eller kan bli farliga för en själv. Efter att soc har beslutat är det domstolen som bestämmer om det är okej att barnet eller den unge placeras.

Den mesta hjälpen som soc erbjuder barn och föräldrar är frivillig och då behöver soc inte använda LVU.


Vad händer när soc får en orosanmälan?

Videon är textad på svenska, engelska och arabiska. Klicka på CC/subtitles för att välja ett språk.

Läs vad som sägs i filmen

Vad händer när soc får en orosanmälan?

När någon gör en orosanmälan tar socialtjänsten emot den och läser eller lyssnar på vad anmälaren är orolig för. Nästa steg för soc är att bestämma om oron är så allvarlig att de måste skydda barnet akut. Så kan det vara till exempel om anmälan innehåller information om att det finns våld hemma. Eller om barnet snabbt behöver komma bort från en farlig situation.

Men, för de allra flesta barn som kommer i kontakt med socialtjänsten handlar det inte om en akut eller farlig situation. Då är det vanliga att soc istället kontaktar barnet och föräldrarna för att prata om det som står i anmälan. De brukar också prata mer med den som gjorde anmälan.

För många barn och familjer slutar kontakten med socialtjänsten efter de här samtalen. Eller så startar soc något som kallas för en utredning så att man kan träffas och prata mer.


Varför blir man placerad?

Videon är textad på svenska, engelska och arabiska. Klicka på CC/subtitles för att välja ett språk.

Läs vad som sägs i filmen

Varför blir man placerad?

Att man blir placerad som barn eller ungdom kan bero på olika saker. Men det är antingen för att det inte går att bo hemma, eller för att det inte är bra för en att göra det.

Man kan bli placerad för att soc och ens föräldrar, och man själv, tycker att det är den bästa lösningen. Då blir det en frivillig placering. Det är det allra vanligaste.

Men om man inte är överens kan soc och domstolen i vissa fall bestämma att barnet ska placeras ändå. När det händer blir man placerad antingen på grund av miljö eller sitt eget beteende.

Miljö betyder att det är något i hemmiljön som gör att man inte kan bo kvar. Det kan vara att man blir slagen eller utsatt för kränkande behandling, eller att ens föräldrar inte kan ta hand om en.

Om man blir placerad på grund av eget beteende handlar det om något som man själv gör som man behöver sluta med för att må bra. Det kan vara att man begår brott eller använder droger eller utsätter sig själv för farliga situationer.


Vilken hjälp kan man få från soc?

Videon är textad på svenska, engelska och arabiska. Klicka på CC/subtitles för att välja ett språk.

Läs vad som sägs i filmen

Vilken hjälp kan man få från soc?

Det vanligaste är att familjen får prata med någon på soc. Hen lyssnar och ger råd om vad som behöver förändras för att familjen ska må bra och det ska fungera bättre hemma.

Ibland kan föräldrar behöva hjälp för att alla i familjen ska må bättre. De kan till exempel behöva hjälp att sluta dricka alkohol eller få pengarna att räcka. Om det är mycket bråk hemma kan de behöva hjälp med det.

Barnet eller ungdomen kan också behöva hjälp för att må bättre eller sluta göra saker som är farliga eller olagliga. Man kan till exempel få samtalsstöd på soc, en kontaktperson som extra stöd på fritiden eller hjälp så att skolan fungerar.

För vissa barn blir det bättre om de får bo någon annanstans än hemma en tid. Det kallas att man blir placerad.


Vad gör soc i en utredning?

Videon är textad på svenska, engelska och arabiska. Klicka på CC/subtitles för att välja ett språk.

Läs vad som sägs i filmen

Vad gör soc i en utredning?

En utredning betyder att en socialsekreterare samlar in information om hur barnet har det för att kunna avgöra om barnet eller familjen behöver stöd. Utredningen handlar mest om vad barnet behöver för att må bra. Men eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barn behöver den också handla om hur de vuxna mår och vad de behöver.

I utredningen kan soc behöva träffa barnet, både ensamt och tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare. De pratar också ofta med andra vuxna, till exempel skolan, om hur det fungerar där.

En del tycker att de på soc ställer mycket frågor. Men det gör de för att förstå och kunna komma med bra förslag på vad som kan hjälpa.

Du får också ställa frågor om du vill. Soc har ansvar för att du får information som är viktig för dig.


Kan jag vara anonym med soc?

Videon är textad på svenska, engelska och arabiska. Klicka på CC/subtitles för att välja ett språk.

Läs vad som sägs i filmen

Kan jag vara anonym med soc?

Ja, du kan välja att vara anonym när du kontaktar soc. Du kan till exempel välja att dölja ditt telefonnummer på mobilen när du ringer. Eller skicka mejl från en mejladress som inte innehåller ditt namn.

Om du väljer att kontakta soc anonymt kan du beskriva hur du har det och vad som är jobbigt för dig. Du kan också ställa frågor och be om råd.

Om soc ska kunna hjälpa dig med mer än till exempel ett telefonsamtal eller mejl så behöver de veta vem du är.


Varför hör man bara dåligt om soc?

Videon är textad på svenska, engelska och arabiska. Klicka på CC/subtitles för att välja ett språk.

Läs vad som sägs i filmen

Varför hör man bara dåligt om soc?

Det är svårt att veta. Men en person som pratar dåligt om soc kanske känner sig sårad, mår dåligt eller tycker att soc inte var bra på att hjälpa den personens familj.

I vissa allvarliga fall kan soc ha gått in och bestämt saker mot familjens vilja, och det kan kännas jobbigt.

Även om det blir bra för en familj är det inte säkert att de berättar att det var tack vare soc. Kanske för att det är pinsamt för vuxna att berätta att de fått hjälp, trots att det blev bättre.

Det är ett problem om man bara hör dåliga saker om soc. För det kan göra att barn och familjer inte söker det stöd och den hjälp de behöver.

 

Vill du veta mer om socialtjänsten?

På kollpasoc.se finns mer information om socialtjänsten. Informationen finns på svenska, engelska och arabiska.

Till kollpasoc.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Socialsekreterare

HANDLÄGGARE

Du som redan har en handläggare kan nå denna under telefontiden kl. 8.30-9.30 måndag-onsdag samt fredag. Saknar du kontaktuppgifter kan du ringa via kommunens växel.

Mottagningsteamet

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Telefontid
Måndag-onsdag samt fredag kl. 8.30-11.00, torsdag kl. 13.00-15.30. Avvikelser kan förekomma men det går bra att lämna ett meddelande.

Faxnummer
0221-254 13

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Nibblesbackevägen 17, Köping

Fax
0221-254 13

Postadress
Köpings kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Vardagar 08:00 - 16:30