Samordnad individuell plan

SIP står för samordnad individuell plan och är bra om du får stöd från flera olika instanser. Exempelvis försörjningsstöd, hemsjukvård eller boendestöd från kommunen och all hälso- och sjukvård eller habiliteringsverksamhet från regionen. En SIP är en plan som gör det lättare för dig att påverka den hjälp du behöver och har rätt till. Den visar också vem som ansvarar för vad.

Om du har behov av insatser från både kommun och sjukvård så kan kommunen och regionen tillsammans med dig upprätta en samordnad individuell plan. Denna planering förkortas SIP och ska upprättas utan dröjsmål om det bedöms att den behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda. En förutsättning är att du samtycker till att planen upprättas.

En film som beskriver SIP

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram en film som på ett enkelt sätt beskriver vad en SIP är. Filmen är tre minuter lång.

Så här upprättas en SIP

Initiativ till SIP

 • Berätta för någon du har kontakt med inom kommunen eller sjukvården att du vill ha en SIP, eller ta kontakt med socialtjänstens mottagning för råd och vägledning. Om du är under 18 år behöver kontakten tas av din vårdnadshavare.
 • Någon av dina närstående eller personal inom kommunen eller sjukvården kan föreslå en SIP. För att det ska bli en SIP krävs ditt samtycke.

Förberedelser

 • Du och din kontakt hos kommunen eller sjukvården träffas för att prata igenom dina behov och vad som behöver diskuteras vid SIP-mötet.
 • Ni går igenom vilka aktörer som är viktiga för din planering och utifrån det bestämmer du vilka som ska bjudas in. Utöver kommunen och sjukvården kan du bjuda in andra personer som är viktiga för din planering. Det kan exempelvis vara en närstående, god man, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården eller skolan.
 • Du ger ett samtycke där du godkänner att de som är med i planeringen får utbyta information om det som ska diskuteras. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.
 • Din kontakt hos kommunen eller sjukvården ansvarar sedan för att bjuda in alla till mötet.

Mötet

 • De frågor ni förberedde inför mötet diskuteras och ni hjälps åt att skriva ner din SIP.
 • Av planen ska det framgå
  • Vilka behov du har idag och dina mål.
  • Vilka insatser i form av stöd och hjälp du kan få.
  • Vem som ska ansvara för insatserna.
  • Vem som har huvudansvaret för planen.
  • När planen ska följas upp.
 • Alla som är med vid mötet får en kopia av planen.

Uppföljning

 • En tid efter mötet träffas alla igen för att följa upp insatserna och utvärderar hur planen har fungerat.
 • När du inte längre behöver din SIP avslutar du och dina kontakter arbetet med planen.

Mer information om SIP, och information på fler språk

Om du vill läsa mer om SIP, eller vill ha informationen på ett annat så besök Regions Västmanlands webbsida på länken här.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mottagningsteamet

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Telefontid
Måndag-onsdag samt fredag kl. 8.30-11.00, torsdag kl. 13.00-15.30. Avvikelser kan förekomma men det går bra att lämna ett meddelande.

Faxnummer
0221-254 13

Vård & Omsorg

Nibblesbackevägen 17, Köping

Postadress
Köpings kommun
Vård & Omsorg
731 85 Köping

Fax
0221-255 60

Öppettider
Måndag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00