Begravningshjälp

Om dödsboet saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd ges till begravning. Biståndet söks hos kommunens socialtjänst och kan ges för till exempel kista, urna, annons, begravningsbyrå, begravningskaffe och begravningsbil.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Ansökan kompletteras med handlingar som redovisar den avlidnes ekonomi. Hänsyn tas till ekonomiska tillgångar som dödsboet har och de tillgångar som kan ha kommit till efter dödsdagen.

Du kan själv bli betalningsansvarig om du till exempel beställt en begravning som är dyrare än det belopp socialtjänsten kan medge.

Kontakta därför socialtjänsten innan du beställer begravning.

Viktigt att tänka på

 • Enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan bistånd ges med maximalt 50 procent av ett prisbasbelopp.
 • Kostnaden för begravningen ska vara skälig. Om man gjort val till en högre kostnad är det inte säkert att kostnaden godkänns. Dödsboets tillgångar dras från begravningskostnaden vilket gör att högst mellanskillnaden kan betalas.
 • Dödsboet kan bli återbetalningsskyldigt till kommunen i det fall tillgångar tillfaller dödsboet i efterhand.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska normalt en ekonomisk redovisning av
dödsboets tillgångar och skulder (bouppteckning) göras. Om den
avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och utgifter i samband med att dödsboet avslutas kan en dödsboanmälan bli aktuell. Du som dödsbodelägare ansöker om dödsboanmälan hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen så snart som möjligt efter dödsfallet.

Dödsboanmälan kan inte göras

 • om den avlidne inte var skriven i Köpings kommun.
 • om det finns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.
 • om någon av dödsbodelägarna begär att bouppteckning ska göras.
 • om värderingsfrågorna är komplicerade eller när det krävs omfattande efterforskning kring den avlidnes tillgångar.
 • om hemmet redan är avyttrat.

Viktigt att tänka på

 • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden.
 • Betala inga fakturor efter dödsdagen, begär anstånd hos fordringsägarna.
 • Stoppa autogiron hos banken (ej försäkringar)
 • Var den avlidne gift/sambo räknas efterlevande make/makas/sambos tillgångar med.

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ekonomisk hjälp till begravningskostnad

VERKSAMHETSOMRÅDE ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Besöksadress
Glasgatan 20, Köping

Receptionens öppettider (för inlämning av ansökningar):

Måndag - onsdag samt fredag
kl.10:00 - 12:00 (entréplan)
Torsdag: kl. 15:00 - 16:30

Telefontid

Måndag - onsdag samt fredag kl. 08:30 - 09:30

Ulrika Magnusson

DÖDSBOHANDLÄGGARE

Nibblesbackevägen 17, Köping