Lämna synpunkt på vård och omsorg

Vi vill gärna veta vad du tycker! Du har rätt att klaga om du inte är nöjd med din vård och omsorg, men du får också gärna berätta vad vi gör bra.

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med den vård som du har fått, eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med de som ansvarar för eller utför din eller din närståendes vård eller omsorg.

Om du uppskattar det vi gör

Det går så klart också bra att lämna en positiv synpunkt till oss; vi vill gärna veta vad som funkar bra och kunna ge positiv feedback till våra medarbetare.

Lämna synpunkter direkt till verksamheten

Du kan lämna synpunkter direkt i vårt verksamhetssystem. På så sätt hamnar den hos rätt chef från början. Gå in via länken nedan och fyll i dina uppgifter och en beskrivning av ärendet. I en rullista väljer du också den verksamhet som synpunkten handlar om.

Lämna synpunkter på Vård & Omsorg


Tänk på att du genom att fylla i formuläret godkänner att vi hanterar dina personuppgifter.

Du kan se status på ditt ärende

När du skickat in rapporten får du ett rapportnummer som du kan använda för att söka upp och se status på ärendet. Om du sedan vill veta mer kan du kontakta Vård & Omsorgs kvalitetschef om du exempelvis vill veta vad utredningen kom fram till när den är avslutad, eller varför man valt att inte inleda någon utredning.

Se status på ditt ärende

Kontakta Patientnämnden

I känsliga lägen kan det ibland kännas svårt att vända sig direkt till verksamheten. Om du hellre vill vända dig till en tredje part finns Patientnämnden i Västmanland. Nämnden är en fristående och opartisk instans dit du kan vända dig för att rådgöra om ditt ärende eller lämna synpunkter på den vård du fått.

Läs mer på Region Västmanlands webb

Patientnämnden

VÄSTMANLAND

Lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg – IVO

Kan du av någon anledning inte få svar av verksamheten, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Läs mer på IVO:s webb

Du ska få ett svar som du kan förstå

När du framfört ett klagomål eller en synpunkt ska du, om du inte får ett direkt svar, få en bekräftelse på att synpunkten tagits emot. Dina synpunkter ska besvaras så snart som möjligt. Hur lång tid det tar beror bland annat på vad det är för slags syn­punkter eller klago­mål som framförts. Om du anmält direkt i vårt verksamhetssystem kan du följa ärendets status med hjälp av ärendenumret du fått.

När du får svar ska det vara lätt att förstå. Du kan få svaret muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller ett möte, eller skriftligt.

Svaret ska innehålla en förklaring till det som har hänt. Du ska också få information om vad vårdenheten ska göra för att händelsen inte ska inträffa igen, om de bedömer att det som hände var felaktigt. Om något misstag har begåtts ska du få en ursäkt. Du ska också få veta vem du ska kontakta om du har fler frågor.

Du har alltid rätt att begära att få ett skriftligt svar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Eva Saaw

KVALITETSCHEF VÅRD & OMSORG

Nibblesbackevägen 17, Köping