Bli god man!
En viktig samhällsinsats

Den som ställer upp som god man eller förvaltare gör en viktig samhällsinsats genom att hjälpa en medmänniska att inte drabbas av ekonomisk och rättslig förlust.

Om uppdraget

Den som själv inte kan sköta sin ekonomi och bevaka sina intressen kan få en god man. Den som är ur stånd att vårda sig och sin egendom kan få en förvaltare. Personen måste ha en sjukdom, en psykisk störning, ett försvagat hälsotillstånd eller ett liknande förhållande.

Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Att vara god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag som innebär att frivilligt göra en hjälpinsats för en medmänniska och ta tillvara personens ekonomiska och juridiska rättigheter.

Tre huvudkategorier uppdraget bygger på

Förvalta egendom

Betala räkningar, placera pengar i fonder och ge fickpengar.

Sörja för person

Se till att personen har en meningsfull fritid, att boendet är bra och se till att beviljad hjälp från samhället fungerar.

Bevaka rätt

Söka bidrag, skriva avtal, sälja hus och företräda vid arvskifte.

Uppdraget kan bestå av alla tre delar, två i kombination eller bara en del. Ett godmanskap pågår så länge det behövs eller så länge huvudmannen vill och kan uttrycka sin vilja. Den som är god man eller förvaltare kan även när som helst begära att någon annan tar över. Det finns däremot en skyldighet att vara kvar tills en ny god man eller förvaltare tar över.

Uppgifter som ingår i uppdraget

Uppdraget som god man ska anpassas efter huvudmannen behov, vilket innebär att huvudmannen och gode mannen tillsammans beslutar om vad hjälpen ska omfatta. Kan huvudmannen inte uttrycka sin vilja ska den gode mannen agera utifrån huvudmannens bästa.

Exempel på uppgifter som ingår i uppdraget

 • Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar.
 • Ansöka om bidrag, fonder, hjälpinsatser.
 • Överklaga beslut, bevaka rättigheter, till exempel företräda vid arvskifte.
 • Sälja/köpa hus/lägenheter, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende.
 • Besöka huvudman 1–2 ggr/månad.

En god man eller förvaltare ska inte utföra praktiska uppgifter, det är inte förbjudet men sköts då utanför uppdraget.

Exempel på uppgifter som inte ingår i uppdraget

 • Hämta ut mediciner.
 • Städa, vattna blommor.
 • Skjutsa, promenera, fika.
 • Följa med till läkare eller liknande besök.
 • Handla.
 • Sköta hygien.

Skillnad mellan att vara god man och förvaltare

Att ha en god man är en frivillig hjälp. Den som har en god man har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga – den kan exempelvis ingå och säga upp avtal, inklusive ta tillbaka sin önskan om att ha en god man. Gode mannen måste där det är möjligt få samtycke av huvudmannen till det som utförs.

Att ha en förvaltare är en tvångsåtgärd. Den som har en förvaltare mister helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga, och får exempelvis inte själv ta ut pengar eller teckna nya avtal. Förvaltaren kan inom ramen för uppdraget utföra rättshandlingar utan att få samtycke.

Rätt till arvode

Uppdraget är av ideell karaktär men gode mannen eller förvaltaren har rätt till arvode för sin insats.

Krav för att kunna bli god man eller förvaltare

Den som tar sig an uppdraget ska enligt lag vara en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person".

Personen ska vara myndig och ha en ordnad ekonomi för att kunna utföra uppdraget med gott omdöme. Vi gör kontroller mot Polisens och Kronofogdens register.

Vi har även krav på att genomgå en webbutbildning innan påbörjande av ett uppdrag.

Är du intresserad?

Fyll i intresseanmälan och skicka in den antingen via mail eller post.

overformyndarnamnden@koping.se


Vid frågor och funderingar kontakta gärna oss på våra telefontider.

0221–259 35

Blankett för intresseanmälan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Telefontid (10 juni - 16 augusti)
Tisdag och Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-259 35

Besök (10 juni - 16 augusti)
Ingen Drop-in