Korttidsvistelse och stödfamilj

Barn och ungdomar med en funktionsnedsättning som ingår i LSS kan beviljas korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Syftet med en korttidsvistelse är att barnet eller ungdomen ska få stimulans och sociala kontakter, samtidigt som de anhöriga får avlastning. En korttidsvistelse kan vara i ett korttidsboende eller hemma hos en stödfamilj.

Vissa behöver komma iväg på korttidsvistelse bara ett par dygn i månaden, medan andra behöver mer stöd. Ibland kan det även finnas behov av akut vistelse.

Ansök hos biståndsenheten

För att få korttidsvistelse eller stödfamilj behöver en handläggare göra en utredning för att se om du har rätt till insatsen. Du påbörjar en utredning genom att göra en skriftlig ansökan.

Vill du bli stödfamilj?

Har du tänkt på att din vanliga vardag kan vara precis vad en medmänniska behöver? En stödfamilj ska ge trygghet, stimulans, struktur och god omvårdnad i vardagen - allt det som du kanske gör utan att ens tänka på det.

En plats i ditt hem

Som stödfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem. Uppdragen varierar i omfattning beroende på barnets behov.

Du får ersättning för uppdraget i form av arvode och ersättning för dina omkostnader.

Kvalifikationer

För att kunna bli stödfamilj behöver du vara myndig, men i övrigt har vi inga specifika krav utan gör en lämplighetsbedömning utifrån intervju och kontrolluppgifter från bland annat belastningsregistret.

En familj kan betyda många saker

Vad gäller begreppet "familj" så kan den självklart se ut på många olika sätt, du kan till och med vara ensamstående. Det viktigaste är att den vilar på stabila förhållanden för att kunna uppfylla uppdragets syfte.

Om du är intresserad tar du kontakt med

Marja Brattén-Kinket

KONTAKTPERSONER LSS

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Humlan

KORTTIDSBOENDE ENLIGT LSS

Svärmaregatan 19, Köping