Blanketter

Här hittar du de blanketter som rör god man, förvaltare och förmyndare.

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan kan göras av den som är i behov av hjälp och anhöriga

Ansökan om god man eller förvaltare Pdf, 632 kB.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan god man eller förvaltare Pdf, 404 kB.

Förteckning över tillgångar och skulder

Förteckning Pdf, 358 kB.

Årsräkning/Sluträkning

Årsräkning/Sluträkning Pdf, 333 kB.

Specificering av utgifter

Specificering av utgifter Pdf, 90 kB.

Redogörelse

Redogörelse Pdf, 1 MB.

Kvittens på överlämnande fickpengar

Kvittens överlämnande fickpengar Pdf, 269 kB.

Ansökan om befrielse från redovisningsskyldighet eller redovisning i förenklad form

Ansökan om befrielse/förenklad form Pdf, 387 kB.

Ansökan om god man vid jäv

Ansökan om god man vid jäv Pdf, 245 kB.

Anmälan om god man för bortavarande

Anmälan om god man för bortavarande Pdf, 456 kB.

Anmälan om medförmyndare

Anmälan om medförmyndare Pdf, 478 kB.

Redogörelse för uppdrag som god man för ensamkommande barn

Redogörelse ensamkommande barn Pdf, 443 kB.

Redogörelse för uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare

Redogörelse särskilt förordnad vårdnadshavare Pdf, 473 kB.

Redogörelse för uppdrag som god man enligt 11 kap. 1, 2 och 3 §§ föräldrabalken

Redogörelse god man enligt 11 kap. 1, 2 och 3 §§ föräldrabalken
Pdf, 397 kB.

Ansöka om samtycke för ett av följande:

  • Köp av aktier och försäkringar
  • Driva näring
  • Uppta lån/ingå skuldförbindelse
  • Köp/försäljning av fast egendom, bostadsrätt, tomträtt mm.
  • Egendomens fördelning i bodelning eller arvskifte
  • Annat, till exempel gåva av fast egendom

Ansökan om samtycke Pdf, 533 kB.

Ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto

Uttagsansökan Pdf, 2 MB.

Synpunkter på hur ställföreträdare skött sitt uppdrag

Synpunkter Pdf, 269 kB.

Begäran om byte av god man eller förvaltare

Begäran om byte Pdf, 510 kB.

Begära mer tid för att lämna in handling eller yttrande

Begäran om anstånd Pdf, 174 kB.

Avsluta sitt uppdrag

Begäran om entledigande Pdf, 265 kB.

Ansöka om att avsluta god man eller förvaltare

Ansökan avsluta god man eller förvaltare Pdf, 696 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Telefontid (10 juni - 16 augusti)
Tisdag och Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-259 35

Besök (10 juni - 16 augusti)
Ingen Drop-in