Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst regleras av två olika lagar och det är olika kriterier som styr vem som kan få färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänst kan du få som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand, eller med allmänna kommunikationsmedel. Riksfärdtjänst kan du få som får en högre resekostnad än normalt om du skulle resa med allmänna färdmedel. Läs mer om vem som kan få färdtjänst och riksfärdtjänst, och hur du ansöker, här.

Färdtjänst

Färdtjänst är kollektivtrafik

Färdtjänst är en anpassad form av kollektivtrafik som finns till för dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med bussar och tåg. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra, men resorna sker i personbil eller fordon med rullstolsplats. Precis som i den övriga kollektivtrafiken kan resan ta längre tid än om du reser med eget fordon.

Ansök hos färdtjänsthandläggare

Du måste ha ett tillstånd för att få åka med färdtjänst. För att bli beviljad tillståndet ska du

  • ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer
  • ha en funktionsnedsättning som är varaktig i minst tre månader
  • vara folkbokförd i Köpings kommun

Kontakta färdtjänsthandläggare om du vill ansöka om tillstånd för färdtjänst. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Du kan få ta med en ledsagare

Du har rätt att ha en ledsagare med dig under resan, under själva transporten, om du av någon anledning behöver mer hjälp än vad chauffören kan ge. Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv men behöver ledsagare när du kommer fram.

Du får själv ordna med en ledsagare, men ledsagaren får följa med utan extra kostnad.

Du kan få ta med en medresande

Medresenär är någon som reser i sällskap med den som har fått tillstånd för färdtjänst, utan att vara ledsagare. I vår kommun får en medresenär följa med på färdtjänstresor och betalar då samma avgift som du gör.

Du får ofta dela färdtjänst med andra

Färdtjänsten ska motsvara andra allmänna kommunikationsmedel, och du behöver ofta samåka. Det betyder att du kan få dela bil eller specialfordon med andra. Resan kan då ta längre tid eftersom föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Det kan vara bra att tänka på om du har en tid att passa.

Resor i annan kommun

Om du är beviljad färdtjänst i Köpings kommun och vistas i en annan kommun kan du få ett intyg för att resa inom den kommunen. Kontakta våra handläggare.

Kostnad

Egenavgiften för färdtjänst i Köpings kommun är 30 procent av kostnaden för resa med färdtjänst taxi och 20% med resa med färdtjänst specialfordon. Det kostar alltid minst 50 kronor.

Riksfärdtjänst

Du kan få riksfärdtjänst om du på grund av en funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av att reskostnaderna blir högre än normalt eller för att du behöver ledsagare under resan. Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige till resmål utanför färdtjänstområdet. Du ska ansöka i den kommun där du är folkbokförd.

Vi utreder olika resesätt

De resesätt vi har att utreda är:

  1. Allmänna kommunikationer på egen hand
  2. Allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare
  3. Resa med bil eller specialfordon
  4. Resa med bil eller specialfordon med ledsagare

Du får själv ordna med en ledsagare, men ledsagaren får följa med utan extra kostnad.

Syftet med resan

Syftet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Riksfärdtjänst får inte användas till sjukresor, rehabiliteringsresor, resor till studier eller liknande.

Ansök i god tid

För att vi ska kunna utreda det bästa och billigaste sättet för dig att resa behöver du ansöka i god tid, senast 21 dagar innan planerad avfärd.

När vi inte behöver utreda varje gång kan du få boka själv

Om du regelbundet åker samma sträcka, och därför alltid har samma färdmedel, kan du få ett generellt tillstånd som gäller en viss tidsperiod. Under tidsperioden kan du då boka dina egna resor.

Kostnad

Egenavgiftens storlek ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Egenavgiften beslutas av regeringen och du hittar aktuella uppgifter om avgiftens storlek på riksfärdtjänstens webb.

Läs mer


Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Pdf, 266 kB.

Ansök hos biståndsenheten

Om du har behov av färdtjänst eller riksfärdtjänst gör du en skriftlig ansökan hos biståndsenhetens färdtjänsthandläggare.

Ansökningsblanketten hittar du på vår blankettsida.

Färdtjänsthandläggare

TELEFON
ADRESS

Sveavägen 21, Köping

Postadress
Köpings kommun
Vård & Omsorg
731 85 Köping

Öppettider
måndag-torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00 - 15.00
lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
måndag - fredag 8.30-9.30
efter telefontid finns röstbrevlåda.

Helger och röda dagar stängt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: