Anhörigstöd vid missbruk

Det finns stöd för dig som är anhörig till någon som har drog- eller alkoholproblem. Det finns möjlighet till både individuellt stöd och att få vara med i en grupp och träffa andra i liknande situation.

Målet med vårt stöd till anhöriga är att du ska få kvalitet i ditt eget liv, vilket kan vara svårt om du har en familjemedlem eller närstående som lever med missbruksproblem.

Vi ger dig strategier som kan hjälpa dig att minska på beteenden som kan kopplas till medberoende.

Samtal enskilt och i grupp

Samtalen i både grupp och individuellt bygger på CRAFT-metoden.

CRAFT-metoden baseras på kognitiv beteendeterapi och arbetar med tankar, känslor och beteenden När vi har några intresserade kan vi starta igång gruppsamtalen där vi träffas tio gånger. Målet efter att ha jobbat med CRAFT-metoden är att du ska:

  • personligen må bättre
  • kommunicera utan tjat och gnat
  • undvika situationer som medför risk för alkohol- eller drogkonsumtion
  • hitta andra positiva aktiviteter
  • hantera våldsamma situationer
  • föra samtal om att söka hjälp för problemen

Anhörigstödet har tystnadsplikt och allt som sägs är sekretessbelagt. Träffarna är kostnadsfria.

Kontakt och anmälan

Ring anhörigstödet för missbruk för att boka en tid för samtal eller anmäla intresse till gruppsamtalen. Du kan även meddela din behandlare eller handläggare på kommunen eller använda anmälningsformuläret nedan.

Intresseanmälan till grupp för anhörigstöd vid missbruk

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Stöd och behandling

Nibblesbackevägen 19, Köping

Telefontid, rådgivning
Måndag och onsdag kl. 14.00 - 16.00, tisdag och fredag kl. 09.00 - 11.00