Borgerlig vigsel och begravning

För den som vill hålla sina ceremonier icke-religiösa finns möjlighet till borgerlig vigsel och borgerlig begravning. Kommunen erbjuder vigslar och kan ge ekonomiskt bistånd till begravning om dödsboet saknar tillgångar.

Borgerlig vigsel

För er som vill vigas borgerligt (icke religiöst) erbjuder kommunen vigsel i Köpings museum. Vigseln kan ske på svenska eller engelska och förrättas av någon av Köpings kommuns vigselförrättare. Ni behöver två vittnen till vigseln, och om ni inte ordnar vittnen själva kan vi hjälpa till med det på plats i Köpings museum.

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande precis som ett kyrkbröllop fast utan några religiösa inslag.

Vill ni boka en borgerlig vigsel gör ni det enklast via vår e-tjänst. Där önskar ni datum och klockslag för när vigseln ska genomföras så återkommer vi.

E-tjänst för borgerlig vigsel

Begränsad service under sommaren

Under perioden 15 juni till 4 augusti är bokningen av vigslar stängd.

Under perioden 24 juni till 16 augusti kan museets personal inte ställa upp som vittnen, utan du som vigs måste ordna med egna vittnen till ceremonin.

Kostnad

För par där ingen är folkbokförd i Köpings kommun tar vi en administrativ avgift på 500 kronor.

För par där en eller båda personerna är folkbokförda i Köpings kommun är vigseln kostnadsfri.

Kostnaden ska betalas i samband med att vigseln bokas in.

Innan vigseln

  1. Kontakta folkbokföringen på Skatteverket  för att få blanketten, ansökan om hindersprövning. Information och blanketter finns på Skatteverkets webbplats.
  2. Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skatteverket. Därefter skickas ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg automatiskt hem till er. Intygen gäller under fyra månader.
  3. Kontakta kommunen för att boka dag och tid för vigseln. I samband med bokningen ska eventuell avgift betalas in. Har ni egna vittnen behöver vi namn och adress på de två personerna. Vittnena ska vara över 18 år och kan vara parets släktingar eller vänner, de behöver ha med sig legitimation till vigseln. Under kontorstid kan personalen på Köpings museum vittna.
  4. Intyg om hindersprövning och vigselintyg lämnas i kommunledningsförvaltningens reception på Glasgatan 20A några dagar innan vigseln. Intygen används som underlag till protokoll och vigselbevis.

Så här går vigseln till

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär som tar några minuter. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis. Köpings kommun underrättar Skatteverket om vigseln.

Kommunledningsförvaltningens reception

TELEFON
ADRESS

Besöksadress
Glasgatan 20 A, Köping

Postadress
Köpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
731 85 Köping

Borgerlig begravning

En borgerlig (icke-religiös) begravning är en ceremoni som kan ut­formas helt fritt. Det finns inga regler eller krav på vad den ska eller borde innehålla, och får därför en personlig prägel och kan vara såväl ateistisk, helt neutral som ha religiösa inslag. Innehållet och utformningen styrs av den avlidnes önskemål eller bestäms av de anhöriga.

Om dödsboet saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd ges till begravning. Biståndet söks hos kommunens socialtjänst och kan ges för till exempel kista, urna, annons, begravningsbyrå, begravningskaffe och begravningsbil.

Vem kan begravas borgerligt?

Vem som helst kan begravas borgerligt. Det vanligaste är att den avlidne själv har önskat en borgerlig begravning eller gått ur Svenska kyrkan.

Var hålls en borgerlig begravning?

En borgerlig begravning kan hållas nästan var som helst, såväl inomhus som utomhus. Det finns inga formella krav på lokalen och dess utformning. Begravningsceremonin kan hållas hemma hos den avlidne eller i dennes trädgård, i en samlingslokal, på stranden eller vid graven. Det vanligaste är ändå att hålla akten i ett kapell utan religiösa symboler.

Vem leder begravningen?

Vem som helst kan leda en borgerlig begravning. Det kan vara någon nära anhörig eller vän till den avlidne som leder ceremonin. Personens främs­ta uppgift är att se till att det uppgjorda programmet följs, men den är också ofta huvudtalare.

Hur ser en borgerlig begravning ut?

Den kan se mycket olika ut. Många väljer ändå att följa en likartad ordning som kyrkan med minnestal, levnadsbeskrivning, tankar om döden eller tröstande ord till de anhöriga. Akten kan också innehålla musik – levande eller inspelad.

Var placeras till slut askan eller kistan?

Någon borgerlig gravplats finns inte utan den avlidne begravs på kyrkogården, även om han eller hon inte var medlem i Svenska kyrkan. Alla i Sverige betalar en begravningsavgift via skatten som ger dem rätt till en gravplats och gravsättning.

Begravningsombud

Begravningsombud är en person som Länsstyrelsen har utsett för att se till att personer som inte tillhör Svenska kyrkan kan få hjälp med frågor som till exempel handlar om begravningsavgift eller förändring av begravningsplatser. Den personen har också till uppgift att ha uppsikt över hur församlingarna tar hand om intressen hos personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Inger Lindström

BEGRAVNINGSOMBUD

TELEFON

Ekonomisk hjälp till begravningskostnad

VERKSAMHETSOMRÅDE ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

TELEFON
ADRESS

Besöksadress
Glasgatan 20, Köping

Receptionens öppettider (för inlämning av ansökningar):

Måndag - onsdag samt fredag
kl.10:00 - 12:00 (entréplan)
Torsdag: kl. 15:00 - 16:30

Telefontid

Måndag - onsdag samt fredag kl. 08:30 - 09:30

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: