Anhörigbehörighet och olika fullmakter

Det är inte alltid en god man eller förvaltare behöver utses. Om den som behöver hjälp har förmåga att lämna sitt samtycke, kan den skriva en fullmakt. Det finns också möjlighet att företräda en anhörig utan fullmakt, genom anhörigbehörighet.

Anhörigbehörighet

När en anhörig blir sjuk och saknar beslutsförmåga kan du ha rätt att företräda personen i vissa ärenden. Rätten att använda sig av anhörigbehörighet kommer från lag och behöver inte beslutas av en myndighet.

Det kan exempelvis handla om att

 • Betala löpande utgifter, till exempel räkningar, mat och kläder
 • Betala engångsbetonade utgifter, till exempel läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen
 • Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner, till exempel bostadsbidrag
 • Ansöka om hemtjänst och anmäla behov av äldreboende

Personen som har ett hjälpbehov ska sakna beslutsförmåga

Att sakna beslutsförmåga innebär att personen inte längre kan förstå relevant information, överväga sina alternativ och fatta beslut utifrån dessa.

Du som anhörig bedömer oförmågan

Det är den som är anhörig som bedömer om personen saknar beslutsförmåga. Bedömningen behöver inte grundas på något läkarintyg eller liknande.

Lojalitetsplikt

Den som agerar utifrån anhörigbehörighet har en lojalitetsplikt och ska agera i enlighet med den anhöriges intressen och ta hänsyn till den personens vilja eller förmodade inställning.

Lämnas enligt turordning

Anhörigbehörighet gäller enligt en särskild turordning där behöriga i tur och ordning är:

 1. make eller sambo,
 2. barn,
 3. barnbarn,
 4. föräldrar,
 5. syskon, och
 6. syskonbarn

Du måste själv ha fyllt 18 år för att kunna representera en anhörig genom anhörigbehörighet.

Anhörigbehörighet gäller inte om det redan finns en god man eller förvaltare.

Exempel på vad den anhörige inte får göra

Det finns saker som du inte får göra med anhörigbehörigheten.

Den gäller inte för att:

 • Köpa eller sälja en fastighet/bostadsrätt
 • Köpa en bil
 • Ta lån eller pantsätta egendom
 • Hantera fonder, aktier eller andra värdepapper

Olika fullmakter

Om den som behöver hjälp har förmåga att lämna sitt samtycke, kan den ofta skriva en fullmakt till anhöriga eller någon annan närstående som då kan företräda personen.

Bankfullmakt och allmän fullmakt

Genom banken går det till exempel att ordna med en bankfullmakt. En sådan fullmakt kan sedan kompletteras med en allmän fullmakt (ofta kallad generalfullmakt) som gäller andra frågor än bankärenden.

Framtidsfullmakt

Du kan också skriva en framtidsfullmakt till någon annan. Den personen får då rätt att ta hand om ekonomiska och personliga angelägenheter åt dig längre fram i livet när du inte längre klarar av det själv.

Länkar till mer information

Anhörigbehörighet
Fullmakt
Framtidsfullmakt

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Telefontid
Måndag-Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-259 35

Besök
Drop-in (För i första hand allmänna frågor)
Fredag kl. 10.00 - 12.00
Övrig tid, bokade besök