Värmepump

Om du ska installera bergvärme, jordvärme, grundvattenvärme eller sjövärme som värmekälla måste du anmäla det till miljöenheten. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Anmälan om installation av värmepump

För handläggning av anmälan tas en avgift ut. Om du inte anmäler installation av värmepump kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Till anmälan ska du bifoga en tomtkarta. Kartan ska visa fastigheten med byggnader samt uppgifter om:

 • Borrhålets placering, alternativt kollektorslingans läge
 • Grannars eventuella energibrunnar, dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar
 • Närhet till vattendrag
 • Fastighetsgränser och nära grannar
 • Egna dricksvattenbrunnens placering på fastigheten, gäller om fastigheten har enskilt dricksvatten
 • Egna avloppsanläggningens placering på fastigheten, inklusive avloppsanläggningens alla delar, till exempel slamavskiljarens och markbäddens eller infiltrationens placering. Detta gäller om fastigheten har enskilt avlopp.

Glöm inte att du ska ange avstånden mellan borrhålet och ovan nämnda punkter.

Bilden visar ett exempel på hur en korrekt ifylld tomtkarta/situationsplan kan se ut

Berörda grannar får lämna synpunkter

Miljöenheten skickar din anmälan till de grannar vi bedömer vara berörda av dina planer. En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 10 meter från din grannes tomtgräns. Det är bra om du i förväg informerar dina grannar om dina planer. Genom att skicka med ett grannmedgivande då du skickar in din anmälan till miljöenheten kan handläggningstiden bli kortare.

Viktiga avstånd att ta hänsyn till vid planering av energiborrhål

Nedan angivna avstånd är rekommenderande skyddsavstånd. De är dock ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske.

 • Avstånd mellan energibrunn och annan energibrunn bör vara minst 20 meter.
 • Avstånd mellan energibrunn och grävd dricksvattenbrunn i jord bör vara minst 20 meter.
 • Avstånd mellan energibrunn och borrad dricksvattenbrunn i berg bör vara minst 30 meter.
 • Avstånd mellan energibrunn och markbädd bör vara minst 30 meter.
 • Avstånd till kommunal mark ska vara minst 4 meter annars ska kontakt tas med Samhällsbyggnadsförvaltningens markenhet.
 • Kommer du att borra i närheten av en känd fornlämning? Ta i så fall kontakt med länsstyrelsen i Västmanlands läns kulturmiljöfunktion.

Certifierade brunnsborrare

Miljöenheten rekommenderar att certifierade brunnsborrare anlitas vid brunnsborrning.

Sök certifierade brunnsborrare på RISE

Viktiga avstånd att ta hänsyn till vid planering av jordvärme

 • Avstånd mellan kollektorslang och dricksvattenbrunn bör vara minst 20 meter.
 • Avstånd mellan kollektorslang och vattendrag bör vara minst 20 meter.
 • Avstånd mellan kollektorslang och avloppsanläggning bör vara minst 10 meter.
 • Avstånd mellan kollektorslang och kallvattenledningar bör vara minst 2 meter. Vid anläggning av jordvärme kommer marken runt kollektorslangen att kylas av. Det är därför viktigt att man håller ett säkerhetsavstånd för att undvika frysning.
 • Avstånd mellan grävning för kollektorslang och känd fornlämning bör vara minst 100 meter. Om grävning sker närmare än hundra meter bör du ta kontakt med länsstyrelsens i Västmanlands läns kulturmiljöfunktion.
 • Avstånd mellan grävning för kollektorslang och träd bör vara minst 2 meter från kronan men gärna mer.

Det är också viktigt att en slangkarta ritas så att framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas.

Rådgivning

Både företag och privatpersoner som funderar på att installera värmepumpar kan få rådgivning av energi- och klimatrådgivningen.

Kontaktuppgifter och mer information

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!