Kulturmiljöprogram

Nu påbörjas arbetet med att uppdatera Köpings kulturmiljöprogram. Arbetet sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Köpings kommun och Västmanlands läns museum.

Byggnadsinventering pågår 2023-2024

Under september till november år 2023 och mars till september år 2024 pågår en byggnadsinventering i Köpings distrikt av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Personal från Västmanlands läns musem kommer att fotografera all bebyggelse på plats. Inventeringen har som mål att identifiera områdets kulturmiljövärden och att öka kunskapen om bebyggelsen. Inventeringen kommer därefter vara ett underlag i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag.

Foto på två personer från Västmanlands läns museum som kommer att inventera byggnader.

Edit och Julia från Västmanlands läns museum kommer att inventera byggnader i Köpings kommun.

Kontakt

Har du historik om din byggnad eller för området? Eller har du frågor om byggnadsinventeringen?

Edit Boman, byggnadsantikvarie
Västmanlands läns museum
079-061 16 87edit.boman@regionvastmanland.se

Julia Göransson, bebyggelseantikvarie
Västmanlands läns museumjulia.goransson@regionvastmanland.se 021-4818664

Vill du veta mer om kulturmiljöprogrammet?

Anna Ahlberg, byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen i Västmanlands län
010-224 95 11anna.ahlberg@lansstyrelsen.se

Marina Ljungsved, planarkitekt
Köpings kommun
0221-252 87marina.ljungsved@koping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken