Kommunövergripande översiktsplan

Den kommunövergripande översiktsplanen togs fram 2012 och förklarades aktuell 2018. Den består av flera olika kapitel med olika teman. I kartan nedanför kan du tända och släcka olika lager som hör till varje kapitel. Observera att innehållet som handlar om Köpings tätort är inaktuellt i den övergripande översiktsplanen. Det finns en fördjupning av översiktsplanen från 2024 som gäller för Köpings tätort.

Du kan tända översiktsplanens olika lager i menyn till höger i kartan.

Hela översiktsplanen som pdf
Bilagor
Aktualitetsförklaring

Översiktsplanen togs fram 2012 och förklarades aktuell 2018. Nedan finns aktualitetsförklaringen och ett protokollsutdrag för beslutet som pdf.

Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Köpings kommuns (PDF) Pdf, 258 kB.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Du kan läsa mer om hur en översiktsplan tas fram på länken nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare