Detaljplan för Tunadal 39 m.fl.

Flygfoto

Området ligger vid Tunadal, Köping. Den nya detaljplanen innebär möjlighet till att skapa fler trygghetsbostäder.

Trygghetsbostäder vid Tunadal

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya trygghetsbostäder samt att ändra den prickmark som är reglerad kring befintlig bebyggelse.

Detaljplanen som omfattar fastigheten Tunadal 39 och del av fastigheten Innerstaden 1:1 möjliggör för en utbyggnad av befintligt trygghetsboende väster ut på den yta som idag används som parkering. Prickmark runt befintlig bebyggelse justeras för att skapa en större flexibilitet i användningen av platsen.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Tunadal 39 m.fl. i Köping, Köpings kommun.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd 11 september - 4 oktober 2023 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Information om samråd Pdf, 317 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anders Lind

PLANARKITEKT