Del av Sylta 2:2 (ny väganslutning)

Området ligger norr om Köpings tätort, söder om E18. Den nya detaljplanen skapar goda förutsättningar att ansluta den enskilda vägen mot odlingslottsområdet med bra sikt, vilplan och rätt lutning med avsikt att kunna sänka Odensvivägen och skapa fri höjd under E18.

Skapa fri höjd under E18

Idag finns en passage under E18 på Odensvivägen som har skyltad fri höjd på 3,5 meter, vilket begränsar framkomligheten på vägen för exempelvis sopbilen, räddningstjänsten och skolbussens fordon.

När E18 byggs om mellan Köping – Västjädra vill Trafikverket enligt önskemål från kommunen sänka länsväg 608 (Odensvivägen) för att skapa fri höjd under E18. Efter ombyggnationen av E18 och Odensvivägen blir den skyltade fria höjden 4,7 meter under E18.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 december 2023 (SBN § 115) beslutat att anta detaljplanen. Detaljplanen fick laga kraft 12 januari 2024.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 357 kB.

Bilagor

Protokollsutdrag Pdf, 529 kB.

 

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF