Installation av vatten och avlopp

Du behöver göra en anmälan om du väsentligt ändrar eller gör en ny installation för vatten eller avlopp. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Installation eller ändring av vatten- och avlopp (VA)

Om du ska göra en ny installation eller väsentligt ändra din befintliga vatten- och avloppsinstallation i en befintlig byggnad behöver du lämna in en anmälan. Innan du påbörjar arbetet behöver du invänta ett beslut om startbesked.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

  • Ny installation av kommunalt vatten-och avlopp.
  • Ny installation i en byggnad som inte haft vatten och avlopp innan
  • Installation som påverkar byggnadens bärande konstruktion
  • En stam (avlopp eller vattenledning) som placeras i ett nytt läge i flerbostadshus

Instruktion för anmälan

Du anmäler via vår e-tjänst för bygglov. Till anmälan krävs en situationsplan som visar ledningsdragning på tomten och anslutningspunkt i tomtgräns och kontrollplan. Om VA inte funnits i huset sedan tidigare eller om du till exempel inreder ett badrum i samband med installationen behöver du också lämna in en planritning. Om du har en installation för VA sedan tidigare och till exempel byter från enskilt vatten till kommunalt vatten behöver du inte lämna in någon planritning.

Nedan finns en mall för kontrollplanen som du kan använda om du vill och exempel på hur ritningarna ska se ut:

Exempel på kontrollplan Word, 23 kB.

Exempel på planritning med ledningsdragning Pdf, 32 kB.

Exempel på situationsplan med ledningsdragning Pdf, 762 kB.

(Har du fått en situationsplan med förbindelsepunkt från VME så ska den användas.)

Att påbörja installationen och börja använda anläggningen

En åtgärd får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Det betyder att du måste vänta på ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen innan du börjar installation och grävningsarbeten. Anläggningen får inte börja användas förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Efter installationen behöver du lämna in en ifylld kontrollplan. Du får sedan ett slutbesked som innebär att du får börja använda anläggningen. Om någon bryter mot bestämmelserna ska byggsanktionsavgift dömas ut (plan- och bygglagen 11 kap. 51 §).

Byggnation i samband med installation?

Om du ska bygga ut huset för att inreda ett badrum eller liknande i samband med installationen kan du behöva bygglov eller en anmälan för tillbyggnaden. Du kan söka bygglov och anmäla installationen i ett och samma ärende via vår e-tjänst.

Enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett nytt eller ändra i ett befintligt enskilt avlopp är det även en tillståndspliktig åtgärd enligt Miljöbalken. Ansökan om tillstånd gör du hos Miljöenheten:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bygglovenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider

Måndag: 08.00-12.00 och 13.00-15.00
Tisdag: 13.00-16.00
Onsdag-fredag: 08.00-12.00

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare