Fiske och fiskekort

Köping med närområden bjuder på varierat fiske. Du kan fiska gös, öring, gädda och abborre men också ägna dig åt ädelfiske i Bergslagen, norr om Köping. Tänk på att du oftast behöver fiskekort, ett tillstånd för att få fiska. Kontakta försäljare av fiskekort för mer information om priser och fiskevattnet.

Fiskevatten i kommunen

Köpingsån

Köpingsån är ett enskilt vatten vilket innebär att fiske med handredskap är tillåtet och det behövs inget fiskekort för det.

Mälaren

Mälaren är ett enskilt vatten vilket innebär att fiske med handredskap är tillåtet och det behövs inget fiskekort för det. För trolling och fiske med nät kräver fiskekort.
Kontakt och köp av fiskekort: Galtens fiskevårdsförening, telefon 010-47 25 326.

Lundbysjön

Kontakt och köp av fiskekort: Thord Bergendahl, telefon 0221-500 20.

Skedvisjön

Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84 Janne Hammarbäck, Näs, telefon 0221-550 45 eller 070-519 50 46.

Sveaskogs "Fiskekort syd"

Flera sjöar i kommunen ingår i Sveaskogs fiskekort "Fiskekort syd", bland andra större delen av Iresjön, Stora Vålen, Tryckaren och Tisjön.

Information, karta och köp av fiskekortet "Fiskekort syd"

Vågsjön

Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84 Köpings Zoo, telefon 0221-102 54

Västlandasjön/Rölen

Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221 - 507 84

Fiskevatten i kommunens närområde

Malingsbo-Kloten
Hedströmmen- Bernshammar och Hed

För fiske i Hedströmmen söder om Kolsva. Kontakta respektive markägare.

Kontakt för frågor: Mackeni Bernshammar, telefon 0222-301 50.

Hedströmmen - Baggå

Kontakt och köp av fiskekort: Macken i Bernshammar, telefon 0222-301 50.

Krampenområdet

Kontakt och köp av fiskekort:

  • Före detta Texaco i Bernshammar, telefon 0222-301 50
  • OKQ8, Köping, telefon 0221-147 47.
  • Malingsbo Camping, telefon 0240-350 98
Krampen-Kärrgetssjön, Stora och Lilla Ton

Medlemssjöar - FK Aspen
FK Aspen
Vid frågor kontakta: info@fkaspen.se

Kolbäcksgropen

Kontakt och köp av fiskekort:

  • Köping Zoo, telefon 0221-102 54
  • OKQ8, Köping, telefon 0221-147 47
Långsvan-Lillsvan

Kontakt och köp av fiskekort:

  • Före detta Texaco i Bernshammar, telefon 0222-301 50
  • Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84.
Riddarhyttan

Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84.

Villingsberg

Kontakt och köp av fiskekort:

  • Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84
  • OKQ8, Köping, telefon 0221-147 47.
Hyrsjöarna Kvavsjön och Stora Borrsjön

Kontakt och köp av fiskekort: Bergslagsfiske, telefon 070-515 42 26

Bergslagsfiske

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: