Miljö- och hälsoskydd

I kommunen ska alla kunna känna sig trygga med att miljön är god och inte innebär risker för hälsan. Den som bedriver en verksamhet som kan vara farlig för människors hälsa eller miljö har ansvar för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att den inte förorsakar besvär, på lång och kort sikt.

Tillsyn över verksamheter

Miljöenheten har tillsyn över verksamheter i kommunen där det kan bli problem med människors hälsa eller miljön. Vi kontrollerar att verksamheten bedrivs utifrån miljöbalkens regler bland annat för utsläpp till luft och vatten, kemikalie- och avfallshantering och buller. Syftet är att förebygga och minska störningar och risker för människors hälsa och miljön.

Besök görs regelbundet  vid alla större företag som Yara AB, Volvo Powertrain och Nordkalk AB och hos mindre mekaniska verkstäder och plastindustrier. Även kommunala anläggningar, reningsverk, skolor och badanläggningar, besöks regelbundet.

Miljöenheten utreder klagomål på miljöstörningar och handlägger ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken.

Vi kan hjälpa dig med din boendemiljö

Det är viktigt att vi har en god boendemiljö eftersom vi vistas mycket inomhus. När det gäller bostäder ställs krav på värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, ventilation samt tillgång på vatten till personlig hygien och matlagning.

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt är det fastighetsägaren som har ansvaret. I första hand ska du kontakta din fastighetsägare om du anser att din hälsa påverkas negativt. Om fastighetsägaren inte bryr sig om problem som du sagt till om kan du vända dig till miljöenheten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!