Störningar från sällskapsdjur

Vad gör du om grannens hund eller katt orsakar störningar eller verkar fara illa? Här finns information, tips och lokala ordningsföreskrifter för vad som gäller.

Störningar från sällskapsdjur

Miljöenheten får ibland in klagomål om sällskapsdjur som upplevs störande för omgivningen. Det handlar oftast om lösspringande katter och hundar samt hundar som skäller.

Djurägarens ansvar

Djurägaren ansvarar för att deras djur inte orsakar störningar för andra. Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar och katter skötas så att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Lokala ordningsföreskrifter

Via länken nedan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för hundar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Köpings kommun. Där regleras bland annat inom vilka områden hundar ska vara kopplade och var de inte får vistas alls.

Länk till lokala ordningsföreskrifter Pdf, 1 MB.

Polisen är ansvarig myndighet för de lokala ordningsföreskrifterna och du kan därför kontakta dem om du upplever att reglerna inte följs.

Hundar

Om du anser att du blir störd av grannars hundar, bör du prata med den det berör. Att hundar skäller är naturligt och man måste acceptera att hundar skäller ibland. Skällandet får dock inte orsaka olägenhet eller skada för andra människor. Om du störs av grannens hund och du pratat med denne utan att förbättring skett, kan du kontakta oss på miljöenheten. Innan du kontaktar oss, bör du under minst två veckor föra dagbok över, hur ofta och vid vilka tider störning sker.

Katter

Miljöenheten får ibland in klagomål om katter som springer över tomter och gårdar och som uppehåller sig där och använder rabatter och sandlådor som toalett.

Katter får gå på grannars tomt

I rättsfall har det slagits fast att myndigheter inte kan ställa krav enligt miljöbalken vid lösspringande tamkatter. Det anses inte som en olägenhet av betydelse. Det ses också som accepterat att en familj kan ha ett flertal katter och att de vistas både på ägarens och på grannarnas tomt. I vissa särskilda fall kan dock katter utgöra olägenhet där åtgärder måste vidtas. Exempel på detta är om det handlar om ett mycket stort antal katter i en och samma bostad.

Kattägarens ansvar

Det är kattägaren som är ansvarig för att katthållningen inte orsakar olägenhet för grannar eller andra närboende. Kattägare ska visa hänsyn till grannar och närboende men den som upplever sig störd måste ofta själv vidta åtgärder mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner.

Några tips att testa om du störs av grannars katter

  • Täck över barnens sandlåda
  • Spruta vatten på katten när den kommer in i trädgården
  • Skräm katten. Klappa i händerna eller gör andra höga ljud
  • Sätt upp nät eller täck för ställen som katten gärna vill gå in i
  • Till sist - det är inte tillåtet att lägga ut gift eller skada katter och andra djur på något vis.

Om ett djur far illa

Om du vet eller misstänker att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Västmanland som ansvarar för djurskyddet. Till Länsstyrelsen kan du anmäla brister gällande exempelvis otillräcklig tillsyn av djur, brister gällande foder och vatten samt rengöring.

Bristande djurhållning, länsstyrelsen


Kontakta polisen om du vill anmäla akuta ärenden och du inte når länsstyrelsen, som på kvällar och helger.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!