Elda rätt och säkert

Reglerna i avfallsförordningen har ändrats vilket har gjort att eldning av trädgårdsavfall inte längre är tillåtet. I Köpings kommun kommer vi att tillåta eldning av trädgårdsavfall och Valborgsmässoeld utan dispens till och med den 30 april 2024.

Valborgsmässoeld
Eldning av trädgårdsavfall

I Köpings kommun får du elda trädgårdsavfall, löv, ris och kvistar till och med den 30 april 2024. Tänk på att din eldning aldrig får orsaka att någon mår dåligt och kontrollera så att Räddningstjänsten inte beslutat om eldningsförbud.

Det är ditt ansvar att du eldar säkert

Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle. Det du tänder ska du även släcka. Ansvaret är ditt! Vid förhöjd brandrisk, brandriskvärde 4 eller 5 eller när eldningsförbud meddelats av Räddningstjänsten eller vid stark blåst får valborgsmässoeld eller andra eldar inte tändas. Förbudet gäller inte grillar som eldas med grillkol.

På SMHI:s hemsida finns aktuell information om brandrisken

Regler för eldning på
Valborg

För dig som tänker anordna valborgsmässoeld på sista april finns en del att tänka på för att eldningen ska ske säkert. Du som eldar är alltid ansvarig och för offentliga arrangemang krävs tillstånd från polismyndigheten. Rådgör med polisen på telefon 114 14 om tillstånd krävs.

Placering, storlek och innehåll

På platsen för elden får det inte finnas risk för att branden sprids till
byggnader, vegetation, telefon-, och elledningar. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter. Ett område på fem meter runt bålet ska vara fritt från brännbart material och vid behov kan man spruta vatten på ytan.

 • Brasan får inte vara för stor, max sex meter i diameter och fyra meter hög.
 • Brasan ska innehålla rent brännbart material som trä och papper.
 • Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande ska undvikas på grund av kraftig rökutveckling.
 • Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat trä eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp är förbjudet att elda.
 • Placera brasan så att det med tanke på vindriktningen inte blir besvär för grannar med rök eller lukt.

Bevaka med släckutrustning

Du ska se till att brasan är bevakad tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. På platsen ska det finnas släckutrustning i beredskap. En framdragen, vattenfylld trädgårdsslang eller vattentunna med hinkar, handbrandsläckare är bra att ha till hands. Du ska ha möjlighet att larma räddningstjänsten från eldningsplatsen. I nödsituation larmas räddningstjänsten via telefonnummer 112.

Så får du elda trädgårdsavfall fram till den 30 april 2024

Elda enbart torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera. Målat och tryckimpregnerat virke, plast, gummi etcetera genererar giftiga rökgaser och får inte eldas.

 • Elda inte vid torrt och blåsigt väder
 • Se till att snabbt få fyr på elden för att undvika kraftig rökbildning
 • Ha alltid släckningsutrustning till hands
 • Kontrollera att inte Räddningstjänsten har utfärdat
  eldningsförbud

Tänk på djuren som bosatt sig i riset

Rishögar är perfekta boplatser för igelkottar, harar, harpaltar och småfåglar. När brasan tänds riskerar det att bli en dödsfälla för djuren.

Innan du tänder brasan behöver du försäkra dig om att inga djur bosatt sig i rishögen, även om riset samlats in nyligen. Här är några enkla tips:

 • Flytta hela rishögen en bit bort en stund innan du tänder brasan.
 • Är rishögen större, använd plankor för att häva upp och flytta om i riset.

Genom att flytta och röra runt i riset får djuren som eventuellt bor i riset möjlighet att vakna till och flytta ut innan du tänder elden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!