Elda rätt och säkert

Vill du elda trädgårdsavfall eller till Valborg? Visst får du det, men inte när, var eller hur som helst. Det finns villkor som måste vara uppfyllda för att eldningen ska vara så riskfri som möjligt.

Valborgsmässoeld

Det är ditt ansvar att du eldar säkert

Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle. Det du tänder ska du även släcka. Ansvaret är ditt! Vid förhöjd brandrisk, brandriskvärde 4 eller 5 eller när eldningsförbud meddelats av Räddningstjänsten eller vid stark blåst får valborgsmässoeld eller andra eldar inte tändas. Förbudet gäller inte grillar som eldas med grillkol.

På SMHI:s hemsida finns aktuell information om brandrisken

Regler för eldning på
Valborg

För dig som tänker anordna valborgsmässoeld på sista april finns en del att tänka på för att eldningen ska ske säkert. Du som eldar är alltid ansvarig och för offentliga arrangemang krävs tillstånd från polismyndigheten. Rådgör med polisen på telefon 114 14 om tillstånd krävs.

Placering, storlek och innehåll

På platsen för elden får det inte finnas risk för att branden sprids till
byggnader, vegetation, telefon-, och elledningar. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter. Ett område på fem meter runt bålet ska vara fritt från brännbart material och vid behov kan man spruta vatten på ytan.

 • Brasan får inte vara för stor, max sex meter i diameter och fyra meter hög.
 • Brasan ska innehålla rent brännbart material som trä och papper.
 • Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande ska undvikas på grund av kraftig rökutveckling.
 • Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat trä eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp är förbjudet att elda.
 • Placera brasan så att det med tanke på vindriktningen inte blir besvär för grannar med rök eller lukt.

Bevaka med släckutrustning

Du ska se till att brasan är bevakad tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. På platsen ska det finnas släckutrustning i beredskap. En framdragen, vattenfylld trädgårdsslang eller vattentunna med hinkar, handbrandsläckare är bra att ha till hands. Du ska ha möjlighet att larma räddningstjänsten från eldningsplatsen. I nödsituation larmas räddningstjänsten via telefonnummer 112.

Regler för eldning av
trädgårdsavfall

Vid förbränning av trädgårdsavfall uppstår ämnen som kan vara skadliga. Om du väljer att elda istället för att kompostera ditt trädgårdsavfall är det viktigt att följa de bestämmelser som finns och ta reda på när, var och hur du får elda.

Istället för att elda

Vid trädgårdseldning är förbränningen ofta dålig och kan ha negativa effekter på människors hälsa och miljö. Kompostera istället trädgårdsavfallet för att omvandla det till jord eller lämna det till återbruket.

Förbränning av organiskt material bildar ämnen som smutsar ned, luktar och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Eldningsröken kan även via bostäders ventilation påverka inomhusluften. Utgångspunkten är att alla ska kunna vistas såväl ute som inne utan att må dåligt av sina grannars eldning.

Här får du inte elda trädgårdsavfall

För detaljplanelagda områden i Köping, Malmön, Kolsva och Munktorp samt områden som klassas som samlad bebyggelse i Macksta och Kolsva är eldning av trädgårdsavfall inte tillåtet. Undantaget är på valborgsmässoafton, och då bara om det inte medför besvär för omgivningen och att eldning kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.

Elda inte komposterbart trädgårdsavfall

För övriga detaljplanelagda områden får torrt trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering (torra kvistar, ris och grenar) endast eldas:

 • Vecka 18
 • Vecka 40
 • På valborgsmässoafton

Eldning får endast ske om det inte medför besvär för omgivningen och att den kan ske på ett brandsäkert sätt.

Så får du elda trädgårdsavfall

Elda enbart torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, målat och tryckimpregnerat virke, plast, gummi etcetera genererar giftiga rökgaser och får inte eldas.

 • Elda inte vid torrt och blåsigt väder.
 • Se till att snabbt få fyr på elden för att undvika kraftig rökbildning.
 • Ha alltid släckningsutrustning till hands.
 • Kontrollera att inte Räddningstjänsten har utfärdat
  eldningsförbud.

Tänk på djuren som bosatt sig i riset

Rishögar är perfekta boplatser för igelkottar, harar, harpaltar och småfåglar. När brasan tänds riskerar det att bli en dödsfälla för djuren.

Innan du tänder brasan behöver du försäkra dig om att inga djur bosatt sig i rishögen, även om riset samlats in nyligen. Här är några enkla tips:

 • Flytta hela rishögen en bit bort en stund innan du tänder brasan.
 • Är rishögen större, använd plankor för att häva upp och flytta om i riset.

Genom att flytta och röra runt i riset får djuren som eventuellt bor i riset möjlighet att vakna till och flytta ut innan du tänder elden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!