Solenergi

Solen är en fantastisk energikälla. Nedan hittar du länkar till hur du kan producera din egen solel, vilket stöd som finns att söka och kontaktuppgifter till kommunens kostnadsfria rådgivning.

Producera din egen solenergi

Att investera i en solvärme- eller solelanläggning i form av solceller kostar initialt, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri.

Solkarta

Solkartan visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag har för att ta till vara på solenergin på just ditt tak.

Såhär fungerar solkartan

Du söker rätt på aktuell byggnad genom att zooma i kartan. Klicka på den byggnad du är intresserad av för att se dess förutsättningar.

I det uppskattade elpriset ingår energiskatt, moms och överföringsavgift. Den angivna arean är hela takets area med goda eller mycket goda förutsättningar. Du kan justera elpris och area i dialogrutan med hänsyn till dina förutsättningar.

Solkartan ger en grov ekonomisk uppskattning baserat på statistik för solinstrålning, inmatad area och uppskattat elpris. Färgerna i solkartan och dialogrutan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

Företagare

Det är viktigt att du som företagare för in bruttovärdet för just dina elkostnader för att få en rättvisande kalkyl. Företag är ofta inte momspliktiga och har lägre energiskatt.

Resultatet i solkartan är ett riktvärde

I solkartan tar man hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning. Skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk och dylikt kan inte tas i beaktning. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Den solinstrålning som kartan visar bör ses som riktvärde för hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer noggrann bedömning.

Beräkningen är gjord på hela takytan

När du ska installera en solel- eller solvärmeanläggning på ditt tak kan du behöva begränsa installationen av olika skäl. Solkartans beräkning är dock uträknad efter att hela takytan med god och mycket god instrålning täcks av solceller, men du väljer själv hur stor eller liten area du önskar.

Verkningsgraden i beräkningen är 13 procent vilket innebär att så mycket av den instrålade solenergin blir till användbar el. Detta är normalt, eller något lågt räknat för solceller av kisel, vilket är den vanligaste typen på marknaden idag

Stöd till solceller

Du kan få bidrag för installation av elnätsanslutna solceller, solel. Bidraget är 20 procent av investeringskostnaden för hela installationen.

Dessutom får man dra av 60 öre i dekarationen för den del av elen som man säljer. Utöver detta får man betalt av det nätbolag som köper överskottsenergin. I dagsläget finns flertalet energibolag som betalar bra för lokalproducerad solenergi.  På länken nedan finns mer information.

Ansök digitalt hos Energimyndigheten

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare

Hör gärna med kommunens energi- och klimatrådgivare så får du en gratis genomgång av just dina förutsättningar. Kanske är solenergi en bra investering för dig!

Bygglov

Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet för att kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan för installationen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: