Miljö och klimat

Alla människors handlingar påverkar klimatet på olika sätt. Det är viktigt att påverkan är så liten som möjligt och att alla tar ansvar för miljön. Klimatförändringen som orsakas av våra utsläpp till luften påverkar alla länder och kan orsaka problem för både människor och olika ekosystem.

Växthuseffekten

Det är den naturliga växthuseffekten som gör att vi kan leva på jorden. De viktigaste naturliga växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. Ökar dessa och andra växthusgaser i atmosfären, ökar jordens medeltemperatur. Under de senaste 150 åren har luftens halt av växthusgaser ökat genom utsläpp och förstärkt den naturliga växthuseffekten, med temperaturhöjning som en av effekterna.

Både kommunen och andra kan påverka

I Köpings kommun arbetar vi för att nå det nationella målet Begränsad klimatpåverkan. Det handlar till exempel om energirådgivning, fjärrvärmeutbyggnad, främjande av kollektivtrafiken och arbetet för ökad andel alternativa bränslen inom kommunen.

I Sverige svarar hushållen genom uppvärmning och transporter för nära hälften av utsläppen och du har stor möjlighet att minska klimatpåverkan. Hur du värmer upp ditt hus, vad du handlar, hur du reser, hur mycket el dina apparater drar har betydelse.

Köpings kommuns miljöpolicy Pdf, 54 kB.

Här hittar du information om Sveriges 16 miljökvalitetsmål

Klimatkontot - testa din miljöpåverkan

Genom att besvara frågor om ditt boende, dina resor, mat- och shoppingvanor kan du få svar på hur mycket koldioxid dina handlingar ger upphov till. Du har möjlighet att snabbt få en indikation om hur du ligger jämfört med medelsvensken och en hållbar nivå. Klimatkontot är ett verktyg för att alla ska kunna se sin miljöpåverkan men också för att få tips om hur man kan minska sina koldioxidutsläpp.

Testa din miljöpåverkan på Klimatkontot!

Köpings miljöpris

Varje år delar Köpings kommun ut ett miljöpris till någon som gjort bra insatser för miljön i kommunen. Det är fritt för alla att skicka in ett förslag på pristagare.

Miljöpriset delas ut till enskild, organisation, skola eller företag som gjort bra insatser för miljön under det senaste året. Pristagaren ska vara verksam i kommunen och prissumman uppgår till 20 000 kronor.

Miljöpriset har som syfte att uppmuntra engagemang och initiativ på miljöområdet som kan medverka till en ekologiskt hållbar utveckling. Juryn består av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Första gången miljöpriset delades ut var 1999.

Tidigare vinnare av Köpings miljöpris

  • 2019 Ciccis Biprodukter AB, Anette Enarsson, Servicelaget och Sagostugans kockar
  • 2013 Nordic Cooling Solutions AB och Lärkans förskoleenhet
  • 2012 Yara AB
  • 2011 Restaurang Buffé Grön
  • 2010 Skogsbackens förskola och Olof Karlsson, SERO
  • 2007 Reklamtryckeriet och Odensvi förskola
  • 2006 Axelssons Trafikskolor i Köping
  • 2005 Lillebror Hammarström , det lokala fågellivet
  • 2004 Köpings Golfklubb, NILA-energi och Kuszli Mekaniska AB
  • 2003 Tankfull i Köping AB

Det delades inte ut några priser 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2009 och 2008.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping