Tomträtt

En tomträtt ger dig rätten att använda ett markområde. För detta betalar du en årlig avgift till kommunen. Nedan kan du läsa om avgiften (tomträttsavgäld) samt försäljning och friköp av tomträtt.

Vad innebär en tomträtt?

Tomträtt innebär rätt att nyttja, använda, ett markområde utan att äga det. Det finns då ett avtal med kommunen att långtidshyra av marken huset står på. För tomträtten betalar man en avgift till kommunen, en så kallad tomträttsavgäld. Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat att tomträttshavaren har obegränsad rätt att överlåta (till exempel sälja) tomträtten till någon annan eller att pantsätta den.

Tomträttsavgäld

Tomträttsavgälden ligger vanligtvis fast i perioder om tio år i taget. När det är dags för reglering av avgälden räknas den ut genom att 80 procent av föregående års marktaxeringsvärde multipliceras med avgäldsräntan 3,0 procent.

Modell för uträkning: 0,8 x marktaxeringsvärdet x 0,03

Avgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som räntekostnader. Markenheten lämnar kontrolluppgift till skatteverket och tomträttshavare på betald avgäld under året. 

Försäljning

Om du säljer ditt hus med tomträtt behöver Köpings kommun underrättas. Många mäklare hjälper till med detta men ansvaret ligger hos säljaren. Om du får en faktura på tomträttsavgäld för en fastighet som du överlåtit så vill vi att du hör av dig.

Friköp

Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Köpeskilling och övriga kostnader

Om du vill friköpa din tomträtt så är köpeskillingen 80 procent av föregående års marktaxeringsvärde. Vid friköp av tomträtt tillkommer utöver köpeskillingen även andra kostnader:

  • Stämpelskatt för lagfart ska betalas till staten. Skattesatsen är 1,5 procent och beräknas på det marktaxeringsvärde som gäller året innan lagfart beviljades. Om marktaxeringsvärdet är lägre än köpeskillingen så beräknas skattesatsen på köpeskillingen istället.
  • Lantmäteriets expeditionsavgift, 825 kr
  • Eventuell nyteckning av pantbrev, 375 kr/brev + 2% av pantbrevsbeloppet

Ta reda på ditt marktaxeringsvärde

På lantmäteriets hemsida kan du logga in med e-legitimation för att se vad ditt marktaxeringsvärde är.

Lantmäteriet

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: