Markanvisning i Västra Sömsta

Köpings kommun bjuder in till intresseanmälan för byggande av radhus, parhus och friliggande småhus i populära Västra Sömsta!

Markanvisningstävling pågår

Markanvisningen är indelad i tre fastigheter med en total yta av 15 000m². Vi ser fram emot att få in intressanta idéer och förslag på hur byggnationen i området kan utformas med utgångspunkt från gällande detaljplan och planbeskrivning. Markanvisningen medför möjlighet för de vinnande anbudsgivarna att uppföra radhus, parhus och friliggande småhus i Västra Sömsta med ett lantligt läge och närhet till Köpings centrum.

Delta i tävlingen

Markanvisningen genomförs på markanvisning.se där du skapar ett konto för att logga in och delta. Där hittar du inbjudan med all fakta och samtliga bilagor. Sista dag för anmälan är 2 september 2024.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: