Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som lägger till vid svensk hamn behöver ha ett intyg på att de är fria från smitta och ämnen som kan utgöra allvarliga hot mot människors hälsa. Intyget ska förnyas varje halvår.

Inför besök till Köpings hamn

För att få ett saneringsintyg (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) utfärdat behöver fartyget lämna uppgifter till miljöenheten innan det kommer till Köpings hamn.

Fyll i formuläret nedan

Följande uppgifter behöver lämnas till miljöenheten före inspektion av fartyget:

Miljöenheten behöver uppgifterna för att kunna utfärda ett certifikat och förbereda en inspektion av fartyget. Överenskommelse med miljöenheten måste göras för tidsbokning av inspektionen.

0221-250 00

samhallsbyggnad@koping.se

Avgift

För att utfärda ett saneringsintyg tar miljöenheten ut en avgift utifrån fastställd taxa.

Länkar

Taxa lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Pdf, 76 kB.

International health regulations (IHR)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!