Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan vara skadliga för hälsan och miljön och ska så långt som möjligt undvikas. De används mot skadedjur och oönskade växter och mikroorganismer. För att ett medel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen.

Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

För dig som inom en verksamhet vill sprida bekämpningsmedel (yrkesmässig spridning) krävs anmälan eller tillstånd. Det gäller bekämpningsmedel av klass 1, 2 och 3. Den som ska utföra spridningen måste genomgå en behörighetskurs som länsstyrelsen ordnar. Privatpersoners användning av klass 3-medel omfattas inte av dessa krav.

Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ övervägas, till exempel mekanisk eller termisk bekämpning. Detta ska beskrivas i ansökan/anmälan.

Här kan du läsa om din tänkta spridning av bekämpningsmedel omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt:

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Ansökan om tillstånd/anmälan

Din anmälan eller ansökan om tillstånd ska skriftligen lämnas till miljöenheten senast fyra veckor innan spridningen är tänkt att utföras.

Avgift

För handläggning av ansökan och anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel tar miljöenheten ut en avgift utifrån en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Taxa miljöbalken 2024 Pdf, 993 kB.

Biocidprodukter

Biocidprodukter är bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. För att yrkesmässigt få sprida en biocidprodukt har man en skyldighet att informera om spridningen i de fall spridningen gäller en plats som allmänheten har tillträde till. Även miljöenheten ska informeras senast i samband med att spridningen sker eller direkt efter att den skett.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!