Miljöenhetens tillsyn

För dig som driver miljöfarlig verksamhet är det viktigt att känna till de lagar och regler som finns. Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som medför en risk för människors hälsa och miljön. Det kan till exempel vara utsläpp till mark, vatten och luft eller störningar som buller, skakningar, ljus och strålning.

Så fungerar miljöenhetens tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för alla som bedriver miljöfarlig verksamhet i Köpings kommun och ser till att miljöbalken med föreskrifter och tillstånd följs. Nämnden har i sin tur en förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, med anställda medarbetare. Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad i enheter där miljöenheten är en. Medarbetarna (miljöinspektörerna) utför tillsynen som nämnden ansvarar för.

Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Företagen kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall.

Miljöenhetens tillsyn omfattar, förutom A-, B- och C-anläggningar, även enskilda och småföretagare. Sådan tillsyn kan ske projektvis eller på grund av klagomål. För tillsynen tar miljöenheten ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Taxa miljöbalken 2024 Pdf, 993 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!