Naturvård och skogsvård

Köpings kommun har en varierad natur; skogar med urskogskaraktär, Hedströmsdalen, Mälarstranden, hagmarker, sjöar och tätortsnära friluftsområden. Vi arbetar för att bevara en rik och omväxlande natur och ge möjligheter till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap. Vi ska hushålla med kommunens naturresurser.

Så här arbetar vi med naturvård

  • Områden med höga naturvärden värnas.
  • Vi restaurerar värdefulla naturområden, till exempel Norsa hagar.
  • Naturinventeringar.
  • Dokumentation och sammanställning av de naturvärden som finns.
  • Samarbete med allmänheten, naturvårdsföreningar, jordbruket och skogsbruket för att höja kunskapen och medvetenheten om den biologiska mångfalden.
  • Naturvårdsinriktad skötsel av kommunens parker, strövområden och skogar.
  • Kalkningsverksamhet i samarbete med grannkommuner, skogsbolag och fiskeföreningar.

Så här arbetar vi med skogsvård

Våra skogar röjs och gallras när det finns behov. Syftet med skogsarbetet är att

  • Öka säkerheten i områdena och ta bort sjuka och döda träd.
  • Göra områdena mer inbjudande, ljusare och tryggare.

Vi gallrar cirka 20 meter från fastighetsgränserna och cirka 10 meter från bollplaner och gång- och cykelbanor. All privat egendom som ligger på kommunal mark ska plockas bort. VME ansvarar inte för eventuella skador på privat egendom utanför tomtgränsen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare