Buller

Det finns många olika verksamheter som kan orsaka störande ljud. Därför finns det riktvärden som talar om hur mycket det får bullra. Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och vid ytor för utevistelse i bostadens närhet.

Buller utomhus vid bostäder, vårdlokaler och utbildningslokaler

När en verksamhetsutövare orsakar buller i närheten av bostäder, vårdlokaler och utbildningslokaler gäller följande riktvärden:

Riktvärden

Dag, klockan 06.00-18.00

50dB(A) ekvivalentnivå

Kväll, klockan 18.00-22.00

Söndagar och helgdagar 6.00-18.00

45 dB(A) ekvivalentnivå

Natt, klockan 22.00-06.00

40 dB(A) ekvivalentnivå

55dB(A) maxnivå (bör inte förekomma annat
än vid något enstaka tillfälle)

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att omgivningen inte blir störd. Genom beräkningar och mätningar kan en bedömning av hur bullret påverkar omgivningen göras. För tillståndspliktiga verksamheter är det vanligt att buller regleras genom villkor i tillståndet, där det då anges under vilka tider och vilka nivåer det får bullra.

Informera berörda

Vid andra arbeten som kan vara störande bör berörda i området informeras skriftligen om arbetet i god tid innan start. Informationen bör innehålla uppgifter om under hur lång tid arbetet beräknas pågå samt kontaktuppgifter till verksamheten.

Mer information om buller

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om riktvärden för olika typer av bullrande verksamheter. Där finns även information om regler om hanteringen av buller vid planläggning och nybyggnation av bostäder.

Naturvårdsverkets rapport om vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Naturvårdsverkets vägledningar om buller i samhället

Naturvårdsverket har angett riktvärden för buller från byggarbetsplatser


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!