Ledig verksamhetsmark

Här finner du ledig verksamhetsmark i vår komnmun och hur processen för etablering vid markköp ser ut. Just nu finns det ledig mark på Nibble industriområde, i den västra delen av Köping med bra läge invid E18 samt så finns det ledig mark i Bålsta i västra Munktorp.

Intresseanmäl redan idag!

Vid en intresseanmälan för en markreservation så får du beslut inom tre månader om markreservation ges eller inte.

Här kan du lämna intresseanmälan

Här hittar du ledig mark

Västra mälardalskartan visar var det finns ledig mark i Köpings, Arbogas och Kungsörs kommuner. Klicka på ett område i kartan för att läsa om respektive område.

Bålsta i Munktorp

Verksamhetsområdet Bålsta är beläget i den västra delen av Munktors samhälle utmed Västeråsvägen/väg 558. De befintliga verksamheterna i området består främst av träförädlingsföretag.

Den lediga marken i verksamhetsområdet är enligt detaljplanen PL 313 lämplig för småindustrier, verksamheterna får dock inte vara störande för omgivningen. Den norra delen har vissa begränsningar i hur nära gränsen till grannfastigheter och gata som trä- och virkesupplag får anordnas. Trafik till fastigheterna kommer att ledas in från Västeråsvägen via Bålstavägen. Marken ägs av Köpings kommun.

Detaljplan PL 379 - Del av Bålsta 2:12 m.m i Munktorp

Köpings-ullvi

Vid Köpings största idrottsområde finns en fastighet där du kan etablera en besöksanläggning med idrottsändamål.

Fastigheten ligger bredvid Köpings nybyggda badhus och sporthall, Västmanlands största gymnasieskola Ullvigymnasiet och en blivande folkhälsopark. Fastighetsytan är 6737m² och ligger nära väg 250 som ansluter till E18. Detaljplanen tillåter en byggnadsarea på 2500m².

Detaljplan PL 418 - del av Köpings-Ullvi 6:1 och 6:2 - del av Kristinelunds sportfält

 

Nibble Entré Köping

I den västra delen av Köping med bra läge invid E18, finns Nibble industriområde med två kvarter till försäljning: Plåtslagaren och Reparatören.

Marken ligger med nära anslutning till motorväg Stockholm - Oslo, med bra transportvägar för tung trafik. Trafik till kvarteren kommer från Ringvägen. Marken ägs av Köpings kommun.

Plåtslagaren

Detaljplanen för kvarteret Plåtslagaren, PL 288, medger småindustri och försäljning, dock ej livsmedel. Kvarteret Plåtslagaren har bra skyltläge mot E18.

Detaljplan PL 288 - Del av Nibble industriområde

Reparatören

Detaljplanen för kvarteret Reparatören, PL 317 och PL 378 möjliggör att kvarteret används för handel, kontor och småindustri. Kvarteret har ett bra skyltläge mot E18 och Ringvägen. Det gör att krav kommer att ställas på byggnadernas utformning och på vilka utomhusaktiviteter som får förekomma i området. Verksamheterna får inte vara störande för omgivningen.

Detaljplan PL 317 - Strö

Detaljplan PL 378 - Del av Nibble industriområde

Ullvi ängar

I den nordöstra delen av Köping växer ett nytt etableringsområde fram. Ullvi ängar är 300 000 m² stort och rymmer samhällsfunktioner, bostäder och verksamheter av olika slag.

Just nu pågår utbyggnad av områdets infrastruktur. Du kan se en illustration av området i 3D och läsa mer på länken.

Process för företagsetablering vid markköp

Illustration över de olika stegen i marketablering.Förstora bilden

Bild över processen. Tryck på bilden för att zooma.

Steg 1

Kommunen erbjuder verksamhetsmark. Företagaren anmäler intresse för en markreserveration. Kommunen beslutar inom 3 månader om markreservation ges eller inte.

Steg 2

Företagaren utreder, projekterar, ordnar finansiering med mera. Vid behov ansöker kommunen om en förrättning (avstyckning). Företagaren lämnar in en bygglovsansökan och efter det tecknas ett köpekontrakt. Markreservationen gäller i 6 månader.

Steg 3

Företagaren betalar för markköpet inom 3 månader. Kommunen upprättar ett köpebrev.

Steg 4

Så fort köpebrevet är undertecknat får företagaren tillträde till fastigheten och söker lagfart. Inom två år ska byggnationen vara klar och inneha ett slutbesked från bygglovenheten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annika Winther

MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF

Kristinelundsvägen 4
731 85 Köping

Richard Folkebrant

ETABLERINGAR

Västra Långgatan 2
731 85 Köping