Vindkraftsprojekt i Köpings kommun

Ungefärlig markering av vindkraftsområdena på karta.

Bilden visar en ungefärlig markering över var vindkraftsbolagen har visat intresse.

Det är flera företag som undersöker eller har undersökt möjligheterna att bygga vindkraft i Köpings kommun de senaste åren. Nedan finns mer information om varje projekt.

Intressenter

Under 2021 har fyra bolag visat intresse för vindkraft i Köpings kommun. Två av dessa har politiker i Köping sagt nej till och ett bolag har själva valt att avsluta projektet. Kontakta bolagen direkt om du har frågor om projekten.

Rabbalshede Kraft - Väster om Kolsva

Företaget befinner sig tidigt i processen och i dagsläget har kommunen inte fått något samrådsmaterial och vi vet därför mycket lite om förslaget.

Läs mer om Rabbalshede Kraft

Process som visar att projektet är i första stadiet "idé"

Avslutat: VKS Vindkraft - Vågsjön

Denna vindkraftsetablering har kommunfullmäktige i Köpings kommunen avstyrkt (sagt nej till). Köpings kommun har avstyrkt ett tidigare projekt i samma område och har inte omvärderat sina ställningstagande för vindkraftverk på den här platsen. Beslutet fattades av Kommunfullmäktige (KF § 84) den 27 september 2021.

Läs mer om VKS vindkraft

Avslutat: OX2 - Tretjärnsberget

Den politiska majoriteten i Köpings kommun meddelade i januari 2022 att de nyttjar sin möjlighet till veto och säger nej till etableringen. OX2 har därför avslutat projektet.

 Läs mer om OX2

Avslutat: Vindkraft Värmland - Norr om Kolsva

Bolaget har meddelat att Försvarsmakten har synpunkter på projektet och att de därför kommer att avsluta projektet.

Läs mer om Vindkraft Värmland

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken