Oljeavskiljare

Du som driver en verksamhet där olja och andra föroreningar riskerar att komma ut till dagvatten eller till avloppsnätet behöver ha en oljeavskiljare installerad. För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas och kontrolleras regelbundet. Du som verksamhetsutövare ansvarar för att följa gällande regler.

Nedan ser du några exempel på verksamheter som behöver ha en oljeavskiljare:

  • Bensinstationer, fordonstvättar
  • Garage, parkeringsplatser och spolplatser
  • Industrier som hanterar oljor exempelvis verkstäder och bilskrotar
  • Industrier med kondensvatten från kompressorer

Tömning och underhåll av oljeavskiljare

För att din oljeavskiljare ska fungera behöver du se till att den kontrolleras och töms efter behov. Dokument från tömningen ska journalföras och sparas i minst fem år. I samband med varje tömning ska kontroll och underhåll av oljeavskiljaren genomföras.

Vart femte år ska även din oljeavskiljare besiktas av en sakkunnig person. Underhåll- och femårskontroll bör vara en del i din verksamhets egenkontrollprogram.

Olja är ett farligt avfall som ska rapporteras

Oljeavfall är ett farligt avfall. Om du hanterar farligt avfall ska det rapporteras till Naturvårdsverket.

Länk till Naturvårdsverkets information om rapportering av farligt avfall.

Länkar

Läs mer om oljeavskiljare på Naturvårdsverkets hemsida.

Oljeavskiljare, Naturvårdsverket


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!