Parker

Hos oss hittar du många fina parker och planteringar, med både permanenta utsmyckningar och sådana som varierar med årets säsonger och högtider.

Klicka och zooma för att hitta till våra parker

Lekplatser i anslutning

Flera av våra parker har även lekplatser i anslutning till sig.

Se alla lekplatser

Nyckelbergsparken med fågelön

Nyckelbergsparken är en av Köpings större parker, belägen där Valstaån och Kölstaån flyter samman och bildar Köpingsån. Här finns plats både för vila och för lek och parken är även en fin passage för att ta sig till stadens olika delar. I parken finns stora planteringar med både buskar, träd och perenner, på våren är det värt att ta en titt på en av parkens stora magnolior som blommar i ett hav av vitt. En japansk bro förbinder parken med fågelön där många änder håller till. I parken finns en lekplats och ett stort klätternät.

Kvarnparken

På båda sidor om Kölstaån ligger Kvarnparken med ett idylliskt promenadstråk längs med ån. Ån bildar här en liten ravin med forsar och strömvirvlar. Förr i tiden låg Tunafors kvarn här, med tillhörande kvarnränna. Vid renoveringen av parken 2002 upptäcktes en del grundstenar till denna, vilka användes till vackra kantstenar vid parkpromenaden nere vid ån. På våren blommar det fint i Kvarnparken där det finns ett stort urval av prydnadsbuskar och träd som till exempel valnötsträd och körsbärsträd. Belysning i ån och på utvalda träd ger ett effektfullt sken kvällstid.

Barnhemsparken

Barnhemsparken invigdes 2009. Parken, som ligger mellan Barnhemsgatan och Köpingsån vid Nordlund, har ett stort antal växter med en stomme av rhododendron. Himalayabjörkarnas vita stammar passar utmärkt ihop med övriga vitblommande perenner som återkommer i parken.

Barnhemsparken är särskilt anpassad för att personer från det intilliggande äldreboendet, Nordlund, ska kunna besöka parken varma sommardagar. Namnet Barnhemsparken erinrar om det barnhem som låg alldeles i närheten under 80 år, från 1876 fram till 1956.

Himlabacken/Bronsspännet

Himlabacken vid Nyckelberget har fått sitt namn av de barn som på 1950- och 1960-talet åkte skidor och kälke i backen. I slutet av 1930-talet eller början av 1940-talet fanns det en hoppbacke här. Förr om åren arrangerades Sång i Himlabacken – en mycket populär allsångsfest. Parkens karaktär skapas av de stora gamla popplarna och pilarna. I området finns även en minigolfbana, en bollplan/isbana, en grillplats och en välutrustad lekplats för barn i alla åldrar.

Lekplatsen i parken, som heter Bronsspännet, har ett tekniktema. Här finner du en stor klätterställning i form av en volvolastbil, snurrkaruseller, grävskopor mm. Denna lekplats är även till vissa delar anpassad för barn med funktionshinder.

Kråkbacken

Kråkbacken ligger beläget på ena sidan om Kölstaån och är ett av de större grönområdena i Köping. Här finns stora öppna grönytor med plats för lek och aktivitet. Parken är mycket välbesökt av såväl motionärer och hundägare som lekande barn.

Lekplatsen på Kråkbacken är en av Köpings mest välutrustade – delar av den är anpassad för barn med funktionshinder.

Scheeleparken

Den vackra Scheeleparken ligger mellan kyrkan och Stora torget. I området finns Köpings största plantering av sommarblommor och det växer flera stora träd, bland annat lind och lönn. Du hittar även mer exotiska trädslag så som Magnolia och näsduksträd. Här finns även ornäsbjörken som är Sveriges riksträd. Ornäsbjörken utnämndes till Sveriges riksträd 1985 och har ombetts att planteras på en central plats i de flesta kommuner i Sverige.

I Scheeleparken står även Carl Milles staty av Carl Wilhelm Scheele – apotekaren som upptäckte flera grundämnen, bland annat syre och kväve. Runt statyn pryder en perennrabatt med tema medicinalväxter, allt för att få den kände apotekaren och kemisten att känna sig som hemma.

Bivurparken

Bivurparken har anor från 1940-talet och totalrenoverades 2005. Hösten 2016 renoverades rabatterna i parken som nu blommar vackert i lila, rosa och vitt. Intill rabatterna ståtar den lite mystiska bronsstatyn av ”Drottning Filippa och enhörningen”. Parken ramas in av ett antal lönnar och har en franskinspirerad stil med en allé av Korstörne. I parken finns en välbesökt boulebana, en fontän och flera sittplatser.

På andra sidan gatan ligger en nyrustad lekplats med prinsesstema som är inspirerad av drottning Filippa och enhörningen. Sommaren 2019 placerades det ut ett stort insektshotell i parken vilket gjorde att även våra minsta vänner flyttat in och trivs i parken.

Bellanders park och "Lusparken"

Mellan den gamla kyrkogården och Köpings nya kyrkogård ligger Bellanders park som en grön kil in mot centrum. Karakteristiskt för parken är den mäktiga lindallén som börjar vid Ågärdsgatan och slutar vid mellankyrkogården. Under 2008 och framåt har exotiska träd planterats i Bellanders park. Där finns bland annat scharlakansek, katalpa, tulpanträd och äkta kastanj. Tanken är att det här ska bli Köpings trädpark. Parken fick sitt namn 1946 efter kyrkoherden Olof Rudolf Bellander som blev kyrkoherde i Köping 1834.

Som en förlängning av Bellanders park fortsätter den i folkmun kallade ”lusparken” som en slänt längs med kyrkan. Här kan man under tidig vår se ett hav av vårlökarna skilla, vårstärna, porslinshyacint och snödroppar som sedan avlöses av bland annat påsk och pingstliljor.

Strömparken med Soltrappan

Mitt i centrum bredvid Hökartorget ligger Strömparken som ramas in av hundraåriga lindar. Intill Strömparken ligger Soltrappan som invigdes 2005. Perennplanteringarna i strömparken har under åren fått ett soltema. De gula blommorna lyser upp och förstärka värmen som man känner när man sitter i soltrappan och fångar vårsolens första strålar. I parken står Martin Sundells minnessten – en gåva till Köpings kommun från Kooperativa Förbundet 1957.

Johannaparken

Mittemot Soltrappan och Strömparken, längs Åpromenaden, ligger den idylliska Johannaparken där fontänen med Johannastatyn står. Här kan man sitta i en lummig miljö och titta ut över köpingsån och livet i centrum.

I parken, som anlades 2002, finns sittbänkar, buskar, perenner, sommarblommor och en liten lekpark för de mindre barnen.

Åpromenaden

Det vackra promenadstråket, Åpromenaden, löper längs Köpingsån mitt i centrum. På charmiga träbryggor, kantade av träd och planteringar, fortsätter den genom Gamla stan, förbi prostgården, dammbron och Nyströmska gården. Åpromenaden tar slut vid Köpings museum där ån mynnar ut vid småbåtshamnen i det innersta av Mälaren.

Järnvägsparken och Järnvägstorget

Järnvägsparken och Järnvägstorget ligger båda vid järnvägsstationen. Järnvägsparken, norr om Järnvägsgatan, är en gräsyta omgärdad av större lindträd. Här finns även en mindre blomsterplantering och bänkar. Parker i anslutning till järnvägar är en kulturtradition som går tillbaka till järnvägens barndom på 1800-talet. Järnvägsparkerna lades mellan stationen och stadens centrum och skulle skydda bebyggelsen mot ånglokens gnistsvärmar.

På andra sidan Järnvägsgatan, bredvid stationshuset, ligger det lilla Järnvägstorget med några mindre gräsytor, perenner, buskar och träd.

Vågtorget

Vågtorget är en kulturhistorisk plats där det förr fanns en våg för vägning av järnmalm. Idag består torget av en liten torgyta med sittplatser omgärdade av rosor.

Här fanns ett av Köpings största träd, en svartpoppel med 503 centimeter i stamomfång, som tyvärr föll i en storm år 2018. Man kan även se rester av en gammal lindallé.

Scheeletorget

Scheeletorget förvandlades 2004 till en blomstrande oas med grusgångar. Tanken är att detta ska bli vår egen lilla ros- och pionpark. Fontänen i mitten av parken omgärdas idag av planteringar med bland annat gammaldags rosor och perenner. Upp längst bågar över gångarna slingrar klätterrosor upp och ger ett inbjudande inslag till parken.

Här finns även en lekplats bestående av bland annat en rullstolskarusell, kompisgunga, sandlåda, rutschkana och klätterställning. Den är delvis utformad med platsgjutet gummi vilket ger bra tillgänglighet även för vagnar och rullstolar.

Brunnsparken

Brunnsparken är ett grönområde öster om Kölstaån. Här låg tidigare Johannisdals hälsobrunn. Numera finns en minnessten som erinrar om den tidigare bruksmiljön och flera äldre träd från den tiden. Området har stora gräsytor och en inhägnad bollplan.

Vidhemsparken

På den västra sidan om Kölstaån, mellan ån och Odensvivägen, ligger Vidhemsparken med stora grönytor och öar av buskar och träd. I den södra delen av parken finns en hundrastgård. Det är ett populärt område för promenader, rastning av hundar och skidåkning på vintern.

Bondgårdsberget

Från Bondgårdsberget har du bra utsikt över Köping, vilket gör platsen till ett trevligt utflyktsmål. Berget ligger insprängt i bebyggelsen öster om Tunadalskyrkan. Intill finns en lekpark med gungor och flera klätterställningar. Bondgårdsbergets rundhällar har tydliga spår av den senaste istiden.

Gammelgården

I anslutning till karlbergskogen ligger Gammelgårdens friluftsmuseum som grundades redan 1933. Här kan du strosa runt bland byggnader från 1800-talet och få en inblick hur livet på en bondgård kunde se ut då. Här kan du sommartid slå dig ner och ta en fika i gammelgården café. I den intilliggande parken finns flera hundraåriga gamla ekar och spår efter en gammal ekallé.

På parkens högsta kulle står ett 137 år gammalt lusthus som 2017 åter fått sin plats på gammelgården efter 50 år på annan plats. Här finns en lekplats där du bland annat hittar gungställning, gungdjur och klätterställning med sandlek.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: