Logga in i Edlevo

När ditt barn är hemma från skolan måste du göra en frånvaroanmälan till skolan. Kom ihåg att meddela hur länge barnet kommer att vara hemma. Om du inte vet det, måste du anmäla dag för dag. Kommer eleven tillbaka tidigare än du anmält sker en friskanmälan när läraren markerar närvaron.

Frånvaroanmälan görs innan första lektionen på dagen för att inte få ogiltig frånvaro.

Om ditt barn även har fritidsplats skall anmälan göras före schemastart.

Frånvaroanmälan görs i Edlevos VH-app eller på telefonnummer 0221-256 26

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Karolina Rundberg

EXPEDITION