Ordförande och vice ordförande på valdagen

Här finns de lokala instruktioner du som är ordförande eller vice ordförande behöver. Här finns också Valmyndighetens handledning. Den innehåller information om vad röstmottagning innebär. Handledningen finns också på plats i lokalen. Använd den gärna som ett uppslagsverk.

Din roll som ordförande på valdagen

Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen och är ytterst ansvariga för att röstmottagningen går korrekt till. Vice ordförande är ansvarig, när ordförande inte är närvarande. Någon av er ska alltid vara på plats i vallokalen.

På grund av nya arbetstidsregler får valarbetare inte längre tjänstgöra under hela valdagen. På valdagen tjänstgör du antingenmed start 06.30 fram tills dess att rösterna är räknade, vilket ofta är sent på natten. Arbetsdagen som ordförande/vice ordförande fortsätter alltså även efter att vallokalen stängt klockan 21.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Förberedande arbete innan valdagen (kontakta röstmottagare, kontrollera material, möblera lokal, etc)
 • Vara arbetsledare och valkansliets kontaktperson.
 • Se till att det är god ordning i vallokalen.
 • Ta emot röster och lägga dem i urnan.
 • Hjälpa de väljare som ber om det.
 • Rapportera in resultatet samt leverera rösterna till mottagningen.

För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning. Vid rösträkningen tjänstgör sex röstmottagare tillsammans med ordförande eller vice ordförande.

Som ordförande/vice ordförande ska du kontakta röstmottagare i ditt valdistrikt senast en vecka innan valdagen. Kontaktuppgifter får du från valkansliet.

Schema för din tjänsgöring på valdagen tillhandahålls av valkansliet.

Krav på dig som ordförande/vice ordförande

Uppdraget bygger på förtroende. Därför är det viktigt att du uppfyller de krav och kvalifikationer som listas här.

 • Fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen.
 • Behärska svenska språket i tal och skrift, övriga språkkunskaper är meriterande.
 • Delta på valnämndens obligatoriska utbildning.
 • Vara stresstålig, samarbetsvillig, noggrann och ha gott och
  respektfullt bemötande för alla röstande
 • Kunna utföra samtliga förekommande arbetsuppgifter i en förtidsröstningslokal/vallokal. (Anpassning medges vid funktionsvariation.)
 • Kunna kontaktas via e-post och telefon från rekryteringstillfället fram till att tjänstgöringsperioden avslutas.
 • Personer som kandiderar på lista till det aktuella valet får inte tjänstgöra som ordförande/vice ordförande.
 • Vara införstådd med att arbetet som ordförande/vice ordförande på valdagen pågår antingen från tidig morgon eller till sen kväll/natt.
 • Ta till sig och arbeta enligt de särskilda instruktioner som finns för
  ordföranden respektive vice ordförande.
 • Leda och fördela arbetet i vallokalen i enlighet med de roller som beskrivs vid
  utbildningen.
Det här behöver du göra inför valdagen
 • Kontakta den andra ordföranden/vice ordföranen i valdistriktet för att komma överens om hur ni fördelar arbetet inför valdagen.
 • Kontakta vaktmästaren i din vallokal om sådan finns.
 • Kontakta annan lokalansvarig för information om larm och annat kopplat till lokalen samt för information om var valmaterialet är placerat i lokalen.
 • Kontakta röstmottagare i din arbetsgrupp.
 • Hämta röstlängden och nycklar till lokalen.
 • Möblera och ställa iordning vallokalen inför valdagen.
 • Planera skyltningen.

Kontakta vaktmästaren eller annan lokalansvarig i god tid innan valdagen för besök av lokalen.

I checklistan ser du vilka saker du behöver gå igenom och stämma av med vaktmästaren.

Instruktioner för möblering tillhandahålls i pärmen som finns i din vallokal. Kontaktuppgifter till vaktmästare för din lokal tillhandahålls av valkansliet.

Kontakta valkansliet om du har ytterligare frågor kring lokalen.

handbok_AoB_PRINT.pdf (goteborg.se)

Kontakta röstmottagare i din arbetsgrupp

Kontakta dina röstmottagare i god tid före valet. Du ska informera röstmottagarna om:

 • Var och när ni ska mötas på valdagen.
 • Att det är viktigt att komma i tid på valdagen.

Tänk på att rekryteringen är en pågående process, så det kan hända att ditt distrikt inte är fullbemannat än. Valkansliet arbetar kontinuerligt för att fylla de luckor som uppstår på grund av återbud. Saknar du en röstmottagare, kontrollera ditt valdistrikt igen vid ett senare tillfälle.

Hämta röstlängden och kompletterande material

Du som ordförande ska hämta och ansvara för den röstlängd som gäller för ditt valdistrikt. Distrikt med fler än 1000 röstberättigade har delad röstlängd. Personal på valkansliet finns tillgängliga för att stötta dig och svara på dina frågor. Information om var och när du kan hämta din röstlängd får du via e-post, i god tid innan valdagen.

Om du inte har möjlighet att hämta röstlängden själv kan du delegera uppgiften till vice ordförande.

 

Utbildning för röstmottagare

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningen är ett fysiskt utbidningstillfälle som du anmäler dig till när du har blivit utsedd till röstmottagare. I utbildningen ingår en extra utbildning för dig som ska vara ordförande eller vice ordförande.

Utbildningen tar upp följande ämnen:

 • Valsedlar och kuvert
 • Röstmottagning
 • Hantera förtidsröster i vallokalen
 • Hjälpa väljare
 • Ta emot budröster
 • Avbrott i röstmottagning
 • Förbered rösträkningen
 • Räkna och redovisa valet

Efter utbildningen kan du på egen hand repetera momenten genom att titta på filmerna som publiceras här och läsa handledningen.

Utbildningsmaterial och handledning

Efter den obligatoriska utbildningen kan du på egen hand repetera momenten genom att titta på filmerna som publiceras här.

I handledningen kan du läsa mer om vad du behöver veta om:

 • Valsedlar och kuvert
 • Röstmottagning
 • Hantera förtidsröster i vallokalen
 • Hjälpa väljare
 • Ta emot budröster
 • Avbrott i röstmottagning
 • Förbered rösträkningen

Efter valet

I handledningen kan du läsa mer om vad du behöver veta om:

 • Räkna och redovisa valet
 • Lämna material på mottagningen

Handledning för ordförande i vallokal

Arvode och utbetalning

För tjänsgöringen under valdagen får du ett fast skattepliktigt arvode på 4500 kronor. Utbetalningen sker senast den 27 juli 2024.
Arvodet omfattar ersättning för hela tjänstgöringen under valdagen samt förberedelser inför valdagen. Arvodet omfattar också ersättning för deltagande i den obligatoriska utbildningen samt eventuell egen inläsning inför tjänstgöringen.

Köpings kommuns löner betalas ut via Swedbank. Om du inte har ett konto i Swedbank och inte tidigare har fått någon utbetalning via Swedbank måste du anmäla till Swedbank vilket konto du vill ha ditt arvode utbetalt till. Enklast gör du detta på Swedbanks webbplats.

Jämkning av skatt

Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan du rätta till det genom att ansöka om jämkning, då dras rätt skatt från början. Som pensionär kan du behöva kontrollera att det dras rätt skatt för att undvika kvarskatt.

Om du är skolungdom och inte jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helger, kan avdraget för skatt bli för stort. Du kan då lämna in ett intyg till valkansliet från Skatteverket att du inte ska betala skatt. Kontakta Skatteverket vid frågor om jämkning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: