Stora pedagogiska prisets vinnare överraskades under personalmöte

Avdelning röd på förskolan Paletten, Lisa Lefwerth, Helena Strömbäck och Elin Fredriksson, är vinnare av Stora pedagogiska priset 2020.

Avdelning röd på förskolan Paletten, Lisa Lefwerth, Helena Strömbäck och Elin Fredriksson, är vinnare av Stora pedagogiska priset 2020.

För att lyfta fram de många skickliga pedagogerna i Köpings kommun finns två nyinrättade priser: Stora pedagogiska priset och Pedagogiska priset för digitalisering. Nu är vinnarna av Stora pedagogiska priset utsedda. Avdelning röd på förskolan Paletten får bland annat 25 000 kronor, att använda till kompetensutveckling.

På förskolan Paletten är det personalmöte. Då överraskar förvaltningschef Thomas Karlsson och utbildningsnämndens tf ordförande Mats Lindgren (M) vinnarna.

Tre glada och överraskade pedagoger tar emot utmärkelser, blommor och varsin scheelekaraff.

- Det känns som att vårt slit belönas och jag tänker också att det höjer statusen på yrket – det är ett väldigt viktigt jobb vi har. Det är roligt om fler får reda på det, att vi gör skillnad för barnen, säger Lisa Lefwerth, en av vinnarna.

Ett av de färginriktade rummen på Paletten avdelning röd.

Ett av de färginriktade rummen på Paletten avdelning röd.

Priserna ska uppmuntra och förstärka goda insatser

Tanken med priserna är både att uppmuntra och förstärka goda insatser och att sprida kunskaper om framstående pedagogiska exempel inom kommunen. Priserna är också ett sätt att ge inspiration.

Under försommaren gick det att nominera personal inom utbildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och de fristående verksamheterna i kommunen.

Anställda och invånare i kommunen skickade in hela 53 nomineringar. En urvalskommitté har sedan gått igenom de nominerade och utsett vinnarna.

Vinnarna visar runt i lokalerna

Förutom Lisa Lefwerth arbetar också Helena Strömbäck och Elin Fredriksson på Paletten avdelning röd. De tre vinnarna visar runt i lokalerna.

- Vi tänker att miljön ska vara en lärandemiljö där det ska finnas ämnesinriktat material som också leder till utveckling och lärande. Det kan till exempel vara ett färginriktat rum eller ett rum med matematisk inriktning, säger Helena Strömbäck.

- Vi har börjat arbeta med digitalisering och har ett rum med en green screen också, säger Elin Fredriksson.

Det är ett sätt att arbeta skapande med barnen. Samtidigt möjliggör det samtal om källkritik – det är inte säkert att något är verklighet bara för att det visas på en skärm.

Lisa Lefwerth, Elin Fredriksson och Helena Strömbäck har skapat miljöerna på avdelningen själva, med eget material eller sådant som redan fanns på förskolan.

Lisa Lefwerth, Elin Fredriksson och Helena Strömbäck har skapat miljöerna på avdelningen själva, med eget material eller sådant som redan fanns på förskolan.

Vill få till både lärande och utveckling

De tre pedagogerna förändrar kontinuerligt i rummen på avdelningen utifrån hur barnen agerar:

- Vi ser var de leker och inte leker och funderar över vad ska vi förändra så att de ska trivas och att vi ska få både lärande och utveckling, säger Elin Lefwerth.

Urvalskommittén, som har utsett vinnarna, består av tjänstemän från flera av kommunens förvaltningar, en representant från näringslivet, en föräldrarepresentant och utbildningsnämndens ordförande.

Vinnaren av Pedagogiska priset för digitalisering meddelas vecka 48.