Skolavslutning

-

Tisdagen den 21 december är sista skoldagen för höstterminen.

Alla elever börjar kl. 8.10 och ses i respektive klassrum.

Årskurs 7 slutar kl. 9.50
Årskurs 8 slutar kl. 10.00
Årskurs 9 slutar kl. 10.10

Bussarna hem går kl. 10.30.