Nya Nyckelbergsskolan

Nyckelbergsskolans lokaler är uttjänta och det ska byggas en ny skola. Under byggtiden ska undervisningen ske i moduler som placeras bredvid Scheeleskolan. Här finner du samlad information om båda projekten.

Så ser tidplanen ut för modulerna
 • Februari 2024 - Byggstart av modulskolan
 • Juni 2024 – Slutbesiktning av modulskolan
 • Augusti 2024 – Skolstart. Nyckelbergsskolans elever går i modulskolan.
Uppdatering 27/3 2024
 • Bygglov för modulerna är beviljat och har vunnit laga kraft.
 • I början på april kommer den första leveransen av moduler. Modulerna är inflyttningsklara till höstterminen 2024.
 • Detaljplanen för fastigheten Stenyxan 3 där nya Nyckelbergsskolan ska byggas är överklagad.
Uppdatering 19/12 2023
 • Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om att modulskolan som skulle ha byggts på Himlabacken i stället ska placeras vid grusplanen intill Scheeleskolan. Bygglov för modulerna är inlämnat.
 • Placeringen blir en avgränsning mot nuvarande skolgård och salar för hemkunskap, NO och slöjd kommer placeras i modulskolan vilket gör att eleverna inte behöver gå till de som finns i Scheeleskolan.
 • Detaljplanen för fastigheten Stenyxan 3 där nya Nyckelbergsskolan ska byggas är överklagad.
Uppdatering 25/5 2023
 • Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om att modulskolan som skulle ha byggts på Himlabacken i stället ska placeras vid grusplanen intill Scheeleskolan.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på fler alternativ men ingen lämplig placering har hittats i det direkta närområdet – Scheeleskolan är det bästa alternativet för att ta projektet framåt.
 • Placeringen blir en avgränsning mot nuvarande skolgård och salar för hemkunskap, NO och slöjd kommer placeras i modulskolan vilket gör att eleverna inte behöver gå till de som finns i Scheeleskolan.
 • En separat modul för matsal kommer att placeras på antingen Scheeleskolans skolområde (se bilden nedan) eller vid modulerna på grusplanen (ska utredas).
 • Projekteringen för nya Nyckelbergsskolan pågår under tiden.
Uppdatering 22/2 2023
 • En ny tidsplan och avvecklingsplan för modulerna behöver tas fram och den beräknade inflyttningstiden för nya Nyckelbergsskolan skjuts fram.
 • Det tidsbegränsade bygglovet upphävdes då Mark- och miljödomstolen bedömt att en permanent lösning för den nya skolan inte har kunnat påvisats tillräckligt samt att etableringen för modulerna inte bedöms som tillfällig.
 • De handlingsalternativ som finns för kommunen är:

  • Överklaga till MÖD
  • Handlägga bygglovet på nytt
  • Dra tillbaka bygglovet och pröva ny lokalisering

 • De mest akuta åtgärderna har vidtagits gällande arbets- och studiemiljön i nuvarande Nyckelbergsskolan men högsta prioriteringen är att evakuera elever och personal ur undermåliga lokaler så snart som möjligt.
 • Projekteringen för nya skolan pågår. Den nya detaljplanen för fastigheten som beskriver förutsättningarna för den nya skolan går ut på granskning idag onsdag.
 • Att vi kommer fram med ersättningslokaler är en förutsättning för att vi ska kunna riva den befintliga byggnaden och uppföra den nya.
Uppdatering 17/2 2023
 • Mark och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.
 • Ärendet är återförvisat för vidare handläggning.
 • Tidsplan för nya Nyckelbergsskolan och en avvecklingsplan för modulerna behöver tas fram.
 • Efter ett nytt grannehörande, ytterligare handläggning och ny bedömning i frågan om tidsbegränsning och framtida avveckling kan beslut tas på nytt i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Ett eventuellt nytt beviljande kan överklagas på nytt till Länsstyrelsen.
Uppdatering 13/2 2023
 • De flesta ärenden som behandlas av Mark och miljödomstolen får beslut inom 6 månader. Med förhoppning om besked under februari/mars.
 • Nyckelbergsskolans mest akuta behov har identifierats och åtgärdats så att skolan kan bedriva verksamhet tills bygglovet för moduler vinner laga kraft.
Uppdatering 30/8 2022
 • Länsstyrelsens beslut om att avslå överklagan är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen.
 • Vi kan inte idag ge besked när Mark- och miljödomstolen behandlar ärendet.
Uppdatering 23/8 2022
 • Den tidigare överklagan på bygglovsbeslutet har fått avslag. Om det beslutet överklagas igen så tas fallet till Mark- och miljödomstolen. Om det inte överklagas så är det fritt fram för oss att börja bygga modulerna på Himlabacken.
 • Projektet har försenats och vi kan inte ge ett besked när flytten kommer ske. Det finns risk för ytterligare förseningar om bygglovet överklagas igen. Vi ska därför börja titta på alternativa placeringar av modulerna.
 • I och med förseningen så kommer Nyckelbergsskolans mest akuta behov identifieras och om möjligt åtgärdas så att skolan ska kunna bedriva verksamhet tills bygglovet vinner laga kraft.

Fördjupad information om modulerna

Handlingar, skisser och planer

Här samlar vi handlingar och dokument som är av intresse.

Bygglovsbeslut moduler (PDF) Pdf, 6 MB.

Bilaga bygglov (PDF) Pdf, 4 MB.

Frågor och svar - modulerna

Varför ska det byggas moduler?

Vi har konstaterat att Nyckelbergsskolans lokaler på fastigheten Stenyxan 3 är uttjänta. Därför ska de ersättas med nya byggnader.

När flyttar eleverna in i modulerna?

Tidplanen för inflytt är augusti 2024 förutsatt att inte bygglovet för modulerna överklagas.

Fördjupad information om nya Nyckelbergsskolan

Ny detaljplan

För mer information om den nya detaljplanen som är under arbete, se dess projektsida:

Stenyxan 3 m.fl

Frågor och svar - nya skolan

Varför ska det byggas en ny skola?

Vi har konstaterat att Nyckelbergsskolans lokaler på fastigheten Stenyxan 3 är uttjänta. Därför ska de ersättas med nya byggnader för att uppfylla krav på god arbetsmiljö och lärmiljö för såväl lärare som elever.

Var ska nya skolan ligga?

Nya skolan byggs på samma plats där Nyckelbergsskolan ligger idag. Fastigheten heter Stenyxan 3.

När är nya skolan klar för inflyttning?

Inflyttningsdatum i den nya skolan är tidigast 2027. Om detaljplanen, bygglovet eller entreprenadupphandlingar blir överklagade så kommer inflyttningsdatumet sannolikt att flyttas fram.

Hur många elever kommer skolan kunna ta emot?

I nya skolan kommer cirka 420 elever att flytta in.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping