Information till elever och vårdnadshavare om utökad provtagning för covid-19

Region Västmanland har skickat ut information till länets skolor för spridning till elever och vårdnadshavare angående utökad provtagning av covid-19.