Engagera dig!

Vi erbjuder flera tjänster där vi är beroende av frivilliga som hjälper till. Det handlar både om mindre uppdrag som att vara språkvän, så väl som om lite större åtaganden som familjehem. Vissa uppdrag får du ekonomisk ersättning för och andra gör du enbart för att det är roligt - men vi lovar att alla ger dig mycket tillbaka oavsett!

God man

Som god man bidrar du till stabilitet och trygghet för en person som på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan sköta sin ekonomi och sina samhällskontakter.

Som god man till ett ensamkommande flyktingbarn hjälper du i frågor som till exempel skolgång, hälso- och sjukvård och kontakter med Migrationsverket och andra myndigheter.

Flera uppdrag inom integration

Det finns mycket du kan göra för att bidra till integrationen av personer som av någon anledning kommit till Sverige och Köping från ett annat land. Du kan ta enklare uppdrag som språkvän eller läxhjälpare, och lite mer omfattande uppdrag som att bli familjehem eller god man åt ensamkommande flyktingbarn.

Språkvän

Som språkvän hjälper du en nyanländ person i Köping som har fått uppehållstillstånd med att lära sig svenska och det svenska samhället. Att vara språkvän är en ideell insats

Språkcaféer

Det arrangeras språkcaféer på olika platser runt i kommunen, där det talas endast svenska. Språkcaféet är en otvungen mötesplats som kan besökas när andan faller på, precis som med vilket vanligt café som helst och finns i Tunadalskyrkan, i Studiefrämjandets lokaler samt på biblioteken i både Köping och Kolsva. I Östanåskyrkan anordnas en stickgrupp för kvinnor.

Läxhjälp

Runt om i Köping, på olika platser, ordnas det med läxhjälp, för såväl barn som vuxna. Det behövs alltid fler personer som vill engagera sig och bidra med sin tid och kunskap. Här nedan kan du läsa om de olika alternativ som finns, vem som anordnar och vem du kontaktar om du vill hjälpa till.

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. De kan beviljas boende i familjehem för en kortare eller längre tid. Det finns också barn som är i behov av miljöombyte eller föräldrar som behöver avlastning, de erbjuds kontaktfamiljer eller kontaktpersoner.

Kom ihåg att "familj" inte måste innebära en traditionell familj, utan du kan till och med vara ensamstående. Det vi letar efter är människor som kan uppfylla uppdragets syfte.

Kontaktperson, avlösare och stödfamilj enligt LSS

Vi behöver fler som stöttar de som lever med en funktionsnedsättning, främst barn och ungdomar. Det är enkla och trevliga uppdrag och du behöver egentligen inga andra kvalifikationer än din personliga lämplighet. Uppdragen tar allt från några timmar i veckan och uppåt, och vi tror att det finns många i vår kommun som skulle vara perfekta för uppgiften! Självklart får du betalt för din tid.

Kom ihåg att "familj" inte måste innebära en traditionell familj, utan du kan till och med vara ensamstående. Det vi letar efter är människor som kan uppfylla uppdragets syfte.

Frivilligverksamheten
för äldre

Vi behöver frivilliga som kan hjälpa till vid aktiviteter som ordnas för äldre, på våra mötesplatser och på särskilda boenden. Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: